Rodzaje zmian

ustawowe_zawieszenie_383x206

Ustawowe zawieszenie spłaty kredytu/pożyczki na podstawie ustawy z 7 lipca 2022r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy Kredytobiorcom

Jeżeli potrzebujesz przerwy w spłacie zobowiązania kredytowego w związku ze wzrostem rynkowych stóp procentowych, sprawdź, jak łatwo zawiesić przyszłe raty kapitałowo – odsetkowe.

Więcej

oprocentowanie_383x206


Rodzaj oprocentowania

Jeśli chcesz zmienić rodzaj oprocentowania swojego zobowiązania ze zmiennego na okresowo stałe lub odwrotnie, kliknij tutaj i zapoznaj się ze przysługującymi Ci możliwościami.

Więcej

zawieszenie_rat_383x206

Zawieszenie rat kredytowych dla Klienta indywidualnego - ROZWIĄZANIE NIEAKTUALNE (obowiązywało do 30.09.2020 r.)

Jeżeli potrzebujesz przerwy w spłacie zobowiązania kredytowego, w związku z sytuacją nadzwyczajną spowodowaną epidemią koronawirusa (COVID-19), sprawdź, jak łatwo zawiesić przyszłe raty kapitałowo - odsetkowe.

Więcej

ustawowe_zawieszenie_383x206

Ustawowe zawieszenie umowy kredytowej - ROZWIĄZANIE NIEAKTUALNE (obowiązywało do 29.07.2022 r.)

Jeżeli potrzebujesz przerwy w spłacie zobowiązania kredytowego, w związku z sytuacją nadzwyczajną spowodowaną epidemią koronawirusa (COVID-19), sprawdź, jak łatwo zawiesić wykonanie umowy kredytowej.

Więcej

wakacje_383x206

Wakacje kredytowe

Jeżeli potrzebujesz przerwy w spłacie zobowiązania kredytowego sprawdź, jak łatwo zawiesić jednorazowo nawet 3 raty kapitałowe.

Więcej

przystapienie_383

Przystąpienie / Odłączenie Współkredytobiorcy

Rozstajesz się z osobą, z którą zaciągnąłeś kredyt/pożyczkę ? A może masz problemy ze spłatą kredytu? Zobacz, co musisz zrobić, aby odłączyć lub przyłączyć Współkredytobiorcę.

Więcej

zabezpieczenie_kredytu_383

Zabezpieczenie kredytu

Sprzedajesz mieszkanie, które jest zabezpieczeniem kredytu/pożyczki? Sprawdź, jak zmienić nieruchomość będącą zabezpieczeniem.

Więcej

termin_383

Termin dostarczenia dokumentacji

Jeżeli dotrzymanie terminu dostarczenia wymaganej dokumentacji do Banku jest niemożliwe – koniecznie wystąp o prolongatę.

Więcej

okres_kred_383

Okres kredytowania

Jeżeli potrzebujesz skrócić lub wydłużyć okres kredytowania – nie zwlekaj, tylko przekonaj się, jakie to proste.

Więcej

waluta_kredytu_383

Waluta kredytu

Zastanawiasz się, czy warto zmieniać walutę swojego kredytu? Zobacz jakie to proste.

Więcej

system_rat_383x206

System rat

Zmieniła się Twoja sytuacja finansowa – zastanów się czy zmiana rat nie pomoże Ci w spłacie kredytu?

Więcej

rodzaje_zmian_383x206

Inne rodzaje zmian

Więcej