Obsługa kredytu hipotecznego – zaświadczenia, polisy, aneksy, aktualizacja dowodu osobistego

(Dotyczy Klientów indywidualnych posiadających kredyt hipoteczny w Deutsche Bank Polska S.A.)

  • Za pośrednictwem poniższego formularza mogą Państwo: złożyć wniosek o wybrane zmiany warunków umowy kredytowej,
    dostarczyć określone dokumenty dotyczące posiadanego kredytu hipotecznego m.in. przesłać do Banku kopię polisy ubezpieczenia nieruchomości wraz z dowodem opłacenia składki, kopię zawiadomienia / odpisu KW z wpisaną hipoteką na rzecz Deutsche Bank Polska S.A.,
  • złożyć wniosek o zaświadczenie/opinię o posiadanym produkcie hipotecznym.

Aby wypełnić formularz proszę przygotować:

  • numer umowy kredytowej
  • dokument tożsamości
  • oraz skany wymaganych dokumentów (dotyczy dostarczenia dokumentów do Banku).

Uprzejmie informujemy, iż czas realizacji niektórych wniosków o zaświadczenia dotyczące kredytów/pożyczek hipotecznych może ulec wydłużeniu. W szczególności dotyczy to wniosków o Historię spłat/wpłat na rachunek kredytu/pożyczki i zaświadczeń złożonych razem z tym wnioskiem. Termin przygotowania tych zaświadczeń może wynieść do 45 dni.

Ważne: Sesja formularza trwa 10 minut. Po tym czasie należy go wypełnić ponownie.

Wypełnij formularz TUTAJ Wypełnij formularz TUTAJ