System rat

Złóż ten wniosek online

Zmiana systemu rat pozwala na:

 • zmianę proporcji w racie między częścią kapitałową a odsetkową
 • dostosowanie systemu spłat do sytuacji finansowej

Jeśli:

 • poprawiła się Twoja sytuacja finansowa
 • posiadasz wyższą zdolność kredytową
 • lub raty w znaczny sposób obciążają Twój domowy budżet
 • lub cenisz stabilność comiesięcznych wydatków

sprawdź, czy warto zmienić system rat na inny.


Rata kredytu składa się z części kapitałowej i odsetkowej, gdzie:

 • część kapitałowa to część pożyczonych środków pieniężnych
 • część odsetkowa to koszt zaciągniętego kredytu (odsetki)

Raty równe (stałe) polegają na zbilansowaniu części kapitałowej i odsetkowej, aby ich suma była równa przez cały okres kredytowania. Początkowo większą część miesięcznej raty stanowią odsetki, a niewielką spłata kapitału. Wraz ze spłatą, w kolejnych miesiącach proporcje odwracają się. Pod koniec okresu spłaty miesięczną ratę stanowi głównie część kapitałowa.

Raty malejące (kapitałowe) zbudowane są z części kapitałowej i odsetkowej, gdzie kwota kapitału w każdej racie jest taka sama, natomiast część odsetkowa maleje z czasem spłacania kredytu, ponieważ liczona jest od coraz mniejszej kwoty kapitału pozostającego do spłaty. Taki system powoduje, że najwyższa jest pierwsza rata kredytu, a kolejne są coraz mniejsze (niższe).

Możliwość wnioskowania o zmianę systemu rat istnieje przez cały okres trwania umowy kredytowej od chwili wpisania hipoteki do księgi wieczystej.

Zmiana warunków umowy kredytu wiąże się z koniecznością podpisania aneksu do umowy.

 

Jak zmienić system rat?

 • Zapoznaj się z listą wymaganych dokumentów dostępną w sekcji „Wymagane dokumenty”, pobierz formularze (w tym wniosek o zmianę warunków umowy) i wypełnij je. Zapoznaj się z treścią „Zasad realizacji zmian warunków umów produktów zabezpieczonych hipoteką w Deutsche Bank Polska S.A.” oraz "Informacją o ryzykach związanych ze świadczoną usługą", stanowiących integralny element wniosku o zmianę warunków umowy.

 • Wypełniony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją wyślij drogą pocztową na adres korespondencyjny Banku: 
  Deutsche Bank Polska S.A., al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa z dopiskiem „Wniosek o zmianę warunków umowy" (zaleca się nadanie listu przesyłką poleconą u operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 Ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe).

 • Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Bank przygotuje aneks wraz z pozostałymi dokumentami do podpisu. Wirtualny Oddział skontaktuje się Tobą telefonicznie i ustali datę i miejsce podpisania dokumentów (istnieje możliwość zawarcia aneksu zarówno w Centrali Banku jak i w dowolnym innym miejscu na terenie Polski).

O kolejnych etapach procesu będzie Cię telefonicznie informować Wirtualny Oddział.

Uwaga! Jeśli chcesz zawnioskować o zmianę systemu rat z malejących na równe, możesz to zrobić również za pośrednictwem alternatywnych kanałów:

 • skontaktuj się z Wirtualnym Oddziałem i złóż dyspozycję telefonicznie lub
 • skorzystaj z formularza dostępnego pod tym linkiem i złóż wniosek elektronicznie

Jeśli skorzystasz z ww. opcji, nie będziesz musiał(a) wysyłać wniosku w wersji papierowej pocztą do Banku.

Zmiana warunków umowy kredytu/pożyczki może wiązać się ze zmianą oprocentowania oraz opłatami. Informacja o wysokości opłat znajduje się w Tabeli prowizji i opłat.

Złóż wniosek o zmianę systemu rat przez formularz www Złóż wniosek o zmianę systemu rat przez formularz www

Dokumenty:

Zmiana systemu rat z malejących na równe

Uwaga! Istnieje możliwość złożenia tego wniosku także w formie dyspozycji telefonicznej przyjętej przez Wirtualny Oddział oraz za pośrednictwem formularza dostępnego pod tym linkiem.

Złóż ten wniosek za pomocą formularza online Złóż ten wniosek za pomocą formularza online

Zmiana systemu rat z równych na malejące

Uwaga: w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać dostarczenia aktualnych dokumentów nieruchomości

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt poprzez:

Zobacz inne rodzaje zmian Zobacz inne rodzaje zmian