Nota prawna

Informacja Ogólna


Deutsche Bank Polska S.A. w imieniu swoim udostępnia na stronach internetowych ("Strony") niniejszej witryny internetowej ("Witryna") informacje. Celem stworzenia i funkcjonowania Witryny oraz Stron jest przedstawienie klientom Deutsche Bank oraz innym zainteresowanym osobom, ogólnych informacji o przedmiocie prowadzonej przez Deutsche Bank działalności. Niniejsza Witryna nie jest przeznaczona dla osób ani podmiotów z obszarów jurysdykcyjnych, w których zabroniona jest dystrybucja informacji zawartych na Stronach. Osoby korzystające z naszej Witryny, są zobowiązane do zbadania we własnym zakresie i przestrzegania istniejących w tej materii prawnych ograniczeń. Deutsche Bank zastrzega sobie prawo, wedle swojego uznania, do dokonywania, bez uprzedniego powiadomienia, zmian oraz poprawek w treści Witryny, wymiany materiałów i opisów zawartych na Stronach, a także do czasowego lub stałego blokowania dostępu do poszczególnych Stron bądź całej Witryny. Każda z informacji opatrzonych datą jest publikowana tylko i wyłącznie w tej dacie, a Deutsche Bank nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest zobowiązany do uzupełniania lub uaktualniania jakichkolwiek informacji znajdujących sie na Stronach. Deutsche Bank może w każdej chwili, bez wcześniejszego o tym powiadomienia, zakończyć bądź zmienić produkt bądź usługę, o których informacja znajduje się na Stronach.

 

Nie zachęcanie ani nie doradzanie


Żadna z treści znajdujących się na niniejszych Stronach nie może być rozumiana jako podstawa kreująca jakikolwiek stosunek zobowiązaniowy. Deutsche Bank nie udziela na Stronach jakichkolwiek porad, (włączając w to bez ograniczeń: porady odnoszące się do wykonania transakcji, prawne, podatkowe, rachunkowe, bądź dotyczące sytuacji na rynku papierów wartościowych, sposobów inwestowania, itd.). Niniejsza Witryna nie została stworzona w celu udzielania jakichkolwiek informacji dotyczących sytuacji na rynku finansowym, czy porad finansowych. Deutsche Bank w informacjach znajdujących się na Stronach nie przedstawia oferty, nie poleca ani nie zachęca, do dokonania jakichkolwiek operacji na papierach wartościowych, ani żadnych innych produktach finansowych. W związku z tym użytkownicy, przed podjeciem decyzji inwestycyjnych, powinni zapewnić sobie niezależne źródło doradztwa finansowego z myślą o poszczególnych celach inwestycyjnych, w celu zbadania sytuacji finansowej, spełnienia określonych wymagań.

 

Prawa autorskie


Niniejsza Witryna, w tym jej struktura oraz projekt graficzny, stanowią wyłączną własność Deutsche Bank Polska S.A. oraz podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r., Nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami). Jakiekolwiek kopiowanie Stron czy ich elementów, informacji, tekstów, zdjęć, czy też innych elementów graficznych, jak również znaków towarowych zamieszczonych na Stronach, w celu wykorzystania w całości, części lub w formie zmodyfikowanej w innych serwisach WWW, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku, jest zabronione.

 

Odnośniki


Witryna może zawierac odnośniki (linki) do witryn zarządzanych przez strony trzecie, nie związane z Deutsche Bank. Z odnośników do innych zasobów internetowych użytkownik korzysta na własne ryzyko. Deutsche Bank nie odpowiada za informacje wynikające z treści znajdujących sie na stronach zarządzanych przez podmioty trzecie.

 

Sposób korzystania z zawartości Witryny


Poza ściśle określonymi przypadkami, niniejsza Witryna, służy wyłącznie do indywidualnego i osobistego korzystania. Zezwala się na kopiowanie i przechowywanie jednej, bądź większej ilości stron niniejszej Witryny, wyłącznie w celu przeglądania na komputerze osobistym.

Deutsche Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z Witryny. Deutsche Bank nie ponosi również odpowiedzialności za szkody spowodowane przez jakąkolwiek wadę wykonania Stron, błędy, pominięcia lub opóźnienia transmisji danych, wirusy komputerowe lub awarie systemu.

Informacje prawne o Deutsche Bank Polska S.A.