Inne rodzaje zmian

Poza zmianami wymienionymi w powyższych zakładkach możesz zawnioskować również o następujące typy zmian:

 • Uwolnienie hipoteki - oferta umożliwia zmianę zabezpieczenia kredytu mieszkaniowego na nowo nabywaną przez Kredytobiorcę nieruchomość (jeśli Kredytobiorca chce zbyć nieruchomość obecnie stanowiącą zabezpieczenie kredytu a nie jest jeszcze właścicielem proponowanej na zabezpieczenie nieruchomości)

 • Przesunięcie daty ostatecznej wypłaty kredytu (dotyczy wyłącznie kredytów uruchamianych w transzach)

 • Zmiana właściciela nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu/pożyczki przy jednoczesnym braku zmiany Kredytobiorcy

 • Wyłączenie ryzyka powodzi z zakresu ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu/pożyczki

 • Zmiana warunków cenowych

 • Zmiana rachunku do spłaty kredytu

 • Zmiana lub dodanie zabezpieczenia w postaci pełnomocnictwa do rachunku bankowego

 • Zmiana formy poboru opłaty z tytułu Brakującego Minimalnego Wkładu Własnego

 • Karencja w spłacie rat kapitałowych
   

Pełna lista możliwych zmian warunków umowy dostępna jest w Tabeli Usług oraz we Wniosku o zmianę warunków umowy.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt poprzez:

Zobacz inne rodzaje zmian Zobacz inne rodzaje zmian