Operacje na papierach wartościowych

Pełniąc funkcję banku powierniczego, Deutsche Bank Polska jest odpowiedzialny za przeprowadzanie wszystkich tzw. Corporate Actions, czyli operacji na papierach wartościowych, które mają wpływ na aktywa Klientów przechowywane przez Bank.

Do najczęściej spotykanych operacji tego typu należą: asymilacja akcji, podział akcji, przydział praw poboru, przydział praw do akcji oraz dokonywanie blokad papierów wartościowych w związku z różnymi dyspozycjami Klientów. Ponadto Deutsche Bank Polska pobiera wszelkie należne wypłaty z tytułu posiadanych przez Klienta papierów wartościowych takie jak odsetki, dywidendy, itp.

W związku z różnymi systemami podatkowymi występującymi na poszczególnych rynkach zagranicznych, Deutsche Bank Polska stara się uzyskać dla swoich Klientów takie stawki podatkowe, jakie wynikają z podpisanych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ulgi i zwolnienia wynikające z lokalnych przepisów podatkowych obowiązujących na danym rynku. Podejmujemy również niezbędne działania, aby odpowiednia kwota pożytków z papierów wartościowych była księgowana na rachunku Klienta w dniu wypłaty. W sytuacji, gdy uzyskanie właściwej stawki podatku w dniu wypłaty pożytków nie jest możliwe, wówczas wypełniamy z Klientami odpowiednie formularze i staramy się o zwrot nadpłaconych podatków w późniejszych terminach.