Okres kredytowania

Złóż ten wniosek online

Zmiana okresu kredytowania może pomóc przy: 

 • obniżeniu raty kredytu (wydłużenie okresu) 
 • wzroście zdolności kredytowej (wydłużenie okresu)
 • szybszym spłaceniu zobowiązania (skrócenie okresu) 
 • obniżeniu kosztów odsetek (skrócenie okresu)

Jeżeli:

 • potrzebujesz obniżyć wysokość raty (wydłużenie okresu)
 • poprawiła Ci się sytuacja finansowa (skrócenie okresu)
 • chciałbyś szybciej spłacić kredyt (skrócenie okresu)
 • sprawdź, jak wpłynie na Twój kredyt/pożyczkę zmiana okresu kredytowania.

Dodatkowe informacje: 

 • wydłużenie okresu kredytowania wpływa m.in. na wzrost zdolności kredytowej, zmniejszenie miesięcznej raty kredytu
 • wysokość obniżki raty uzależniona jest od momentu, w którym Kredytobiorca złoży wniosek o zmianę, a także od długości wnioskowanego, wydłużonego okresu kredytowania
 • finansowym skutkiem wydłużenia okresu spłaty jest wzrost łącznego kosztu kredytu/pożyczki
 • wydłużenie okresu kredytowania możliwe jest na okres nie dłuższy niż maksymalny okres spłaty 
 • skrócenie okresu kredytowania wpływa m.in. na podwyższenie raty kredytu/pożyczki oraz szybszą spłatę zaciągniętego zobowiązania
 • finansowym skutkiem skrócenia okresu spłaty jest obniżenie łącznego kosztu kredytu/pożyczki

Możliwość zawnioskowania o zmianę okresu kredytowania istnieje przez cały okres trwania umowy kredytu/pożyczki. Zmiana warunków umowy kredytu wiąże się z koniecznością podpisania aneksu do umowy.

 

Jak zmienić okres kredytowania? 

 • Zapoznaj się z listą wymaganych dokumentów dostępną w sekcji „Wymagane dokumenty”, pobierz formularze (w tym wniosek o zmianę warunków umowy) i wypełnij je. Zapoznaj się z treścią „Zasad realizacji zmian warunków umów produktów zabezpieczonych hipoteką w Deutsche Bank Polska S.A.” oraz "Informacją o ryzykach związanych ze świadczoną usługą", stanowiących integralny element wniosku o zmianę warunków umowy.

 • Wypełniony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją wyślij drogą pocztową na adres korespondencyjny Banku:
  Deutsche Bank Polska S.A., al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa z dopiskiem „Wniosek o zmianę warunków umowy" (zaleca się nadanie listu przesyłką poleconą u operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 Ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe).

 • Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Bank przygotuje aneks wraz z pozostałymi dokumentami do podpisu. Wirtualny Oddział skontaktuje się Tobą telefonicznie i ustali datę i miejsce podpisania dokumentów (istnieje możliwość zawarcia aneksu zarówno w Centrali Banku jak i w dowolnym innym miejscu na terenie Polski).

O kolejnych etapach procesu będzie Cię telefonicznie informować Wirtualny Oddział.

Uwaga! Jeśli na skutek wcześniejszej spłaty kredytu/pożyczki lub w związku ze zmianą oprocentowania okres kredytowania uległ skróceniu względem daty pierwotnej, wskazanej w umowie kredytu/pożyczki, możesz zawnioskować o wydłużenie okresu kredytowania do okresu pierwotnego również za pośrednictwem alternatywnych kanałów:

 • skontaktuj się z Wirtualnym Oddziałem i złóż dyspozycję telefonicznie lub
 • skorzystaj z formularza dostępnego pod tym linkiem i złóż wniosek elektronicznie

Jeśli skorzystasz z w/w opcji, nie będziesz musiał wysyłać wniosku w wersji papierowej pocztą do Banku!

Zmiana warunków umowy kredytu/pożyczki może wiązać się ze zmianą oprocentowania oraz opłatami. Informacja o wysokości opłat znajduje się Tabeli prowizji i opłat.

Złóż wniosek o zmianę okresu kredytowania przez formularz www Złóż wniosek o zmianę okresu kredytowania przez formularz www

Dokumenty:

Zmiana okresu kredytowania

Nie dotyczy przywrócenia pierwotnego okresu kredytowania

Uwaga: W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać dostarczenia aktualnych dokumentów nieruchomości.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt poprzez:

Zobacz inne rodzaje zmian Zobacz inne rodzaje zmian