System Internetowej Obsługi Kredytu – db hipoNET

Od 24 kwietnia 2023 r. dostępny jest nowy system Internetowej Obsługi Kredytu – db hipoNET.

Show content of Na czym polegają zmiany?

Do informacji, które dotychczas były dostępne w db hipoNET (tj. numer rachunku kredytowego, aktualne zadłużenie, oprocentowanie, wysokość miesięcznej raty, harmonogram spłat) został dodany dostęp do historii spłat kredytu/pożyczki.

Dodatkowo, w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa, zmianie uległ format Kodu Dostępu wykorzystywanego podczas logowania do db hipoNET. Obecnie używany numeryczny Kod Dostępu zostanie zastąpiony zdefiniowanym przez Klienta Kodem Dostępu, z wykorzystaniem cyfr, liter oraz znaków specjalnych.

Jednocześnie informujemy, że Kod Dostępu do Serwisu Telefonicznego nie uległ zmianie.

Show content of Jakie korzyści wynikają z wprowadzanych zmian?

 1. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa – nowy sposób logowania umożliwia jeszcze lepszą ochronę danych.

 2. Wygoda:

  a) możliwość zmiany hasła do logowania do db hipoNET we własnym zakresie,
  b) możliwość weryfikacji danych o kredycie/pożyczce, w tym historii spłacanych rat, bez konieczności dodatkowego kontaktu z Bankiem,

 3. Oszczędność czasu – brak konieczności kontaktu z Bankiem w celu uzyskania informacji na temat historii spłat kredytu/pożyczki. Historia dostępna będzie od listopada 2018 r.

 

Show content of W jaki sposób zalogować się do nowego systemu db hipoNET?

 1. Od dnia 24.04.2023 r. dostęp do nowego systemu Internetowej Obsługi Kredytu Deutsche Bank Polska S.A. - db hipoNET będzie możliwy poprzez stronę internetową Deutsche Bank Polska. W sekcji Logowanie należy wybrać Klienci indywidualni (db hipoNET) lub po wpisaniu w oknie przeglądarki adresu: https://dbhiponet.deutschebank.pl.

 2. Należy wybrać przycisk logowania, a następnie wprowadzić swój Numer Identyfikacyjny Klienta w polu Numer Identyfikacyjny.
  jaklogowac1

 3. Numer Identyfikacyjny Klienta (NIK) pozostaje bez zmian i należy go wprowadzić w polu Numer Identyfikacyjny. 

  Podczas pierwszego logowania w polu Hasło należy wprowadzić obecny Kod Dostępu (wykorzystywany dotychczas do logowania w db hipoNET i uwierzytelnienia w Serwisie Telefonicznym) poprzedzony prefixem DB! (przykład: dotychczasowy Kod Dostępu 12345678, nowy Kod Dostępu DB!12345678) i wybrać Zaloguj.

  jaklogowac2

  Przykład:
  jaklogowac2a

 4. Następnie system wymusi ustawienie nowego Kodu Dostępu z wykorzystaniem liter, cyfr i znaków specjalnych. Nowy Kod Dostępu musi zawierać co najmniej 8 znaków, w tym przynajmniej trzy wybrane elementy z poniższych: cyfra, wielka litera, mała litera, znak specjalny.

  jaklogowac3

 5. Podczas kolejnego logowania do systemu Internetowej Obsługi Kredytu db hipoNET logowanie odbywa się za pomocą NIK i zmienionego alfanumerycznego Kodu Dostępu (Hasła).

Show content of Brak Numeru Identyfikacyjnego Klienta/Kodu Dostępu?

Informacje na temat NIK lub Kodu Dostępu można uzyskać kontaktując się z Serwisem Telefonicznym świadczonym przez Wirtualny Oddział pod nr tel. +48 22 4 680 680 lub 801 103 103 (w dni robocze godz. 9:00-17:00).

Show content of Bezpieczeństwo

Loguj się bezpiecznie!

 1. Zawsze loguj się poprzez stronę internetową: https://country.db.com/poland/ lub wpisuj ręcznie w oknie przeglądarki adres strony logowania do systemu: dbhiponet.deutschebank.pl
 2. Nigdy nie loguj się za pośrednictwem linków otrzymanych w wiadomości e-mail.
 3. Nie używaj wyszukiwarek internetowych do znalezienia strony logowania do systemu Banku.
 4. Pamiętaj, że Bank nigdy nie prosi podczas logowania o:

  - Podanie Kodów SMS przesyłanych na urządzenie mobilne Użytkownika.
  - Podanie danych kart debetowych/kredytowych (numeru karty, CVV, daty ważności karty, kodu PIN).
  - Instalację certyfikatów lub dodatkowego oprogramowania na komputerach lub urządzeniach mobilnych.

 5. Komunikacja między komputerem Użytkownika, a serwerem Banku jest szyfrowana. Potwierdzeniem bezpiecznego (szyfrowanego) połączenia jest adres URL rozpoczynający się od https (zamiast standardowego http), gdzie „s” oznacza „secure” – bezpieczny.

  - Upewnij się, że adres strony zaczyna się od liter „https”, a nie „http”.
  - Sprawdzaj, czy na stronie logowania (w pasku adresu lub na dole strony) widoczny jest symbol zamkniętej kłódki.
  - Najnowsze przeglądarki obok paska adresu wyświetlają informacje o instytucji, dla której został wystawiony certyfikat.
  - Kliknij dwukrotnie w kłódkę, aby sprawdzić czy wyświetlany certyfikat jest ważny i czy został wydany przez VeriSign dla Deutsche Bank AG.
  - Sprawdzaj ważność certyfikatu. W tym celu kliknij na wspomniany wyżej symbol zamkniętej kłódki.

  Jeśli zauważysz co najmniej jeden z poniższych objawów:

  - Kłódka widoczna na pasku adresu strony nie jest zamknięta lub pojawia się przy niej symbol ostrzeżenia.
  - Certyfikat jest nieważny lub został wystawiony dla instytucji innej niż Deutsche Bank AG.
  - Strona systemu Internetowej Obsługi Kredytu przed lub po zalogowaniu wygląda inaczej, lub prezentuje inne komunikaty niż zazwyczaj.
  - Proces logowania do db hipoNET wygląda inaczej niż zwykle (pojawiają się inne okna, trwa dłużej niż zazwyczaj, pojawiają się prośby o podanie dodatkowych danych).

  Przerwij logowanie i niezwłocznie skontaktuj się z pracownikiem Banku!

  Opisane wyżej sytuacje oraz wszystkie przypadki niezgodności daty i godziny logowania do systemu zgłoś pracownikom Banku (dzwoniąc pod nr tel. +48 22 4 680 680 lub 801 103 103 – w dni robocze godz. 9:00-17:00).  Dodatkowo w sytuacji, gdy sprawa związana jest z podejrzeniem włamania na Twoje konto, jak najszybciej zmień hasło do systemu.

 6. Podczas wpisywania Identyfikatora oraz Hasła zwracaj uwagę, czy nikt nie podgląda wpisywanych danych.
 7. Po poprawnym zalogowaniu się do systemu, sprawdź każdorazowo, czy data ostatniego logowania (w prawym dolnym rogu) jest właściwa.
 8. Po zakończeniu pracy w db hipoNET zawsze używaj opcji „Wyloguj”.


Szczegóły dotyczące obowiązujących zasad bezpieczeństwa są zamieszczone na stronie internetowej Deutsche Bank Polska w Podręczniku bezpiecznego korzystania z systemu Internetowej Obsługi Kredytu db hipoNET.

Show content of Pytania i odpowiedzi

Od kiedy nowy system db hipoNET będzie dostępny?

Nowy system Internetowej Obsługi Kredytu db hipoNET dostępny jest od 24.04.2023 r. (poniedziałek).


Kiedy zostanie wyłączony dotychczasowy system?

Obecny system został wyłączony 21.04.2023 r. (piątek).

 
Jak się zalogować?

 1. Od dnia 24.04.2023 r. dostęp do nowego systemu Internetowej Obsługi Kredytu Deutsche Bank Polska S.A. - db hipoNET, będzie możliwy poprzez stronę internetową Deutsche Bank Polska. W sekcji Logowanie należy wybrać Klienci indywidualni (db hipoNET).
 2. Należy wybrać przycisk logowania, a następnie wprowadzić swój Numer Identyfikacyjny Klienta w polu Numer Identyfikacyjny.
 3. Podczas pierwszego logowania w polu Kod Dostępu należy wprowadzić obecny Kod Dostępu (wykorzystywany dotychczas do logowania w db hipoNET i uwierzytelnienia w Serwisie Telefonicznym) poprzedzony prefixem DB! (przykład: dotychczasowy Kod Dostępu 12345678, nowy Kod Dostępu DB!12345678) I wybrać Zaloguj.
 4. Następnie system wymusi ustawienie nowego Kodu Dostępu z wykorzystaniem liter, cyfr i znaków specjalnych. Nowy Kod Dostępu musi zawierać co najmniej 8 znaków, w tym przynajmniej trzy wybrane elementy z poniższych: cyfra, wielka litera, mała litera, znak specjalny.
 5. Podczas kolejnego logowania do systemu Internetowej Obsługi Kredytu db hipoNET logowanie odbywa się za pomocą NIK i zmienionego alfanumerycznego Kodu Dostępu.

 
Jak zmienić Kod Dostępu do db hipoNET?

Przy pierwszym logowaniu system automatycznie wymusi zmianę Kodu Dostępu.

W przypadku późniejszej zmiany Kodu Dostępu db hipoNET, można to zrobić w aplikacji w zakładce Ustawienia > Zmień hasło lub telefonicznie w Serwisie Telefonicznym świadczonym przez Wirtualny Oddział pod nr tel. +48 22 4 680 680 lub 801 103 103 (w dni robocze godz. 9:00-17:00).

Kod Dostępu do Serwisu Telefonicznego można zmienić jedynie telefonicznie w Serwisie Telefonicznym.

 

Czy mogę dalej używać tego samego Kodu Dostępu do logowania się w Serwisie Telefonicznym i db hipoNET?

Nie, do logowania w Serwisie Telefonicznym wykorzystywany jest 8 cyfrowy Kod Dostępu. Do logowania w db hipoNET, konieczne jest ustawienie nowego alfanumerycznego bezpiecznego hasła.

 

Jakie wymogi bezpieczeństwa musi spełniać nowy Kod Dostępu db hipoNET?

Nowy Kod Dostępu db hipoNET musi zawierać co najmniej 8 znaków, w tym przynajmniej trzy wybrane elementy z poniższych: cyfra, wielka litera, mała litera, znak specjalny.

 

Jak sprawdzić historię spłat kredytu/pożyczki?

W celu sprawdzenia historii spłat kredytu/pożyczki należy wybrać odpowiedni kredyt na stronie głównej po zalogowaniu, a następnie zakładkę Historia kredytu.

Historia kredytu dostępna jest od listopada 2018 r.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

 • elektronicznie na adres: wirtualny.oddzial@db.com lub
 • telefonicznie poprzez Serwis Telefoniczny świadczony przez Wirtualny Oddział pod numerami telefonu +48 22 4 680 680 lub 801 103 103 w dni robocze, w godzinach 9:00 – 17:00.