Verantwoord Ondernemen

Waarde creëren voor alle betrokkenen

Het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen beleid van Deutsche Bank is erop gericht om duurzaam te ondernemen. We voeren een toekomstgerichte bedrijfsstrategie die economisch succes combineert met ecologische en sociale verantwoordelijkheid in lijn met de verwachtingen van belanghebbenden.

Ons besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid is verankerd in onze waarden en wordt onderschreven op alle niveaus van de organisatie.

Deutsche Bank en haar stichtingen wereldwijd zijn zeer actieve, maatschappelijk betrokken organisaties. In Nederland steunt Deutsche Bank instellingen en maatschappelijke organisaties die bijdragen aan het stimuleren van talent door educatie en het creëren van kansen.
We moedigen onze medewerkers aan om deze projecten als vrijwilliger te steunen. We zijn er dan ook trots op dat veel medewerkers wereldwijd voor deze vorm van betrokkenheid kiezen.

Voor meer informatie over de wereldwijde activiteiten van Deutsche Bank, zie onze global website (Engels).