Expertise

Om u de sleutels tot financieel succes aan te reiken hebben wij brede expertise in huis. Daarnaast beschikken wij over specifieke kennis van verschillende sectoren. Dit alles op zowel nationaal als internationaal vlak dankzij ons wereldwijde netwerk.

Wij brengen zowel uw interne bedrijfssituatie als uw externe omgeving altijd in kaart voordat wij een advies uitbrengen. Naast uw informatie, maken wij tevens gebruik van onze interne bronnen. Zo beschikken wij over een eigen internationaal onderzoeksbureau, Deutsche Bank Research.

Dit bureau analyseert relevante trends in de financiële markten, de economie en de samenleving waarbij kansen en bedreigingen worden geformuleerd.

Deutsche Bank Research functioneert niet alleen als consultant voor de bank en haar stakeholders, maar ook juist voor u als klant. Een dergelijke analyse verschaft u meer inzicht in bijvoorbeeld uw externe omgeving.

Meer informatie over Deutsche Bank Research.

Onze deskundigen begeleiden u graag van begin tot eind in een financieringstraject. Samen met u formuleren we een financiering op maat. Deze gebruikt u vervolgens als instrument om uw strategische en/of financiële doelstellingen te verwezenlijken.

Onze expertise ligt op verschillende aandachtsgebieden zoals:

Bedrijfsovernames waarbij onder andere sprake is van Family Business, strategische overnames, Management Buy In (MBI) en Management Buy Out (MBO)
Transacties met verhoogde risico’s op bijvoorbeeld juridisch of fiscaal gebied: een start up of een doorstart
Situaties waarin bijvoorbeeld kapitaalstructuren herregeld moeten worden
Bij complexe financieringsaanvragen is geen sprake van standaardisering. Uw situatie is immers uniek waardoor we uitsluitend maatwerk leveren.

Asset Based Finance verstrekt werkkapitaalfinanciering op basis van verpanding van debiteuren, betaalde voorraden en voorverkochte orders. Bij deze flexibele financieringsvorm groeit de kredietruimte automatisch mee met de activiteiten en de omzet, waardoor geld dat vastzit in debiteuren en/of voorraden, onmiddellijk liquide kan worden gemaakt. Asset Based Finance biedt u financieringsoplossingen in elke fase van de transactiecyclus. Meer informatie over Asset Based Finance.

Naast de eerder aangegeven macro-analyses kunnen wij u ook meer inzicht geven op meso- en micro niveau.
Verschillende sectoren worden doorlopend door onze specialisten geanalyseerd. Hierbij is het geen enkel probleem als uw activiteiten grensoverschrijdend zijn. Onze sector expertise wordt namelijk ook wereldwijd toegepast. Onze specialisten houden zich niet alleen bezig met het uitvoeren van analyses. Hun deskundigheid wordt ook ingezet bij uw financieringstraject.

Zo zetten wij onze sectorkennis en -expertise in om u optimaal te kunnen voorzien van specifieke informatie en u te begeleiden in specifieke sectorgebonden financieringstrajecten.