Debiteurenfinanciering

Uitstaande vorderingen op debiteuren leggen een groot beslag op het werkkapitaal van uw onderneming. Met de debiteurenfinanciering van Asset Based Finance heeft u snel beschikking over de benodigde financiële middelen.

De voordelen

  • Ruime financiering: tot 90% van het uitstaande debiteurensaldo.
  • Lange financiering: tot 90 dagen na de vervaldatum van de factuur in plaats van 90 dagen na de factuurdatum.
  • Flexibele financiering die meegroeit met de omzet waardoor uw bedrijf snel(ler) kan groeien.
  • Bevoorschotting binnen één werkdag na het indienen van de factuur op uw rekening.
  • Korting kunnen bedingen bij uw leveranciers doordat u snel(ler) kunt betalen.
  • Financiering van debiteuren in binnen- en buitenland.

Onze werkwijze

U levert goederen of diensten aan uw klant. Wanneer u de factuur verzendt, stuurt u ons deze tegelijkertijd elektronisch toe. Binnen één werkdag kunt u beschikken over de bevoorschotting. Deze financiering kunt u direct inzetten als werkkapitaal voor verdere groei van uw onderneming. Uw financiëringspositie is dagelijks online in te zien via ons client portal.