Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

Op 1 juli 2018 is de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in werking getreden. Deze is code is herzien en aangescherpt per 1 juli 2023. De code bevat normen die Deutsche Bank zorgvuldig naleeft bij het financieren van kleinzakelijke klanten.

De Gedragscode is opgesteld door de NVB en haar leden na overleg met onder andere ondernemersorganisaties in het MKB.

Voor meer informatie over de Gedragscode verwijzen we u graag naar de website van de NVB.

Brochure ‘Lenen bij Deutsche Bank’

Voor meer informatie over hoe Deutsche Bank een kredietaanvraag beoordeelt en wat de risico’s en gevolgen zijn van een financiering, verwijzen we u graag naar onze brochure ‘Lenen bij Deutsche Bank’.

Voor vragen kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van Deutsche Bank.