Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

Op 1 juli 2018 treedt de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in werking. Deze code bevat normen die Deutsche Bank zorgvuldig naleeft bij het financieren van kleinzakelijke klanten.
De Gedragscode is opgesteld door de NVB en haar leden na overleg met onder andere ondernemersorganisaties in het MKB.

Wanneer is de Gedragscode bij Deutsche Bank van toepassing?
De Gedragscode is van toepassing op:

  • een nieuwe financieringsaanvraag na 1 juli 2018;
  • natuurlijke personen en/of rechtspersonen met een (groeps)omzet van maximaal €5 miljoen of actief in commercieel onroerend goed met  een marktwaarde van maximaal €2 miljoen (exclusief verhuur aan eigen onderneming); 
  • die zijn gevestigd in Nederland.

Download

Gedragscode Kleinzakelijke Financiering
Code of Conduct for lending to small businesses

Voor meer informatie over de Gedragscode verwijzen we u graag naar de website van de NVB.

Brochure ‘Lenen bij Deutsche Bank’
Voor meer informatie over hoe Deutsche Bank uw kredietaanvraag beoordeelt en wat de risico’s en gevolgen zijn van een financiering, verwijzen we u graag naar onze brochure ‘Lenen bij Deutsche Bank’.

Voor vragen kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van Deutsche Bank.