Basisrentetarieven

Basisrentetarieven

Op deze pagina treft u de belangrijkste basisrentetarieven aan. In onderstaande tabel ziet u:

  • De basisrentetarieven die gebruikt worden bij zakelijke en particuliere renteproducten
  • Belangrijke rentetarieven van de Europese Centrale Bank

Een uitleg van de belangrijkste begrippen vindt u onder aan de pagina.

Basistarieven

Ingangsdatum

Tarief

Deutsche Bank Euro Basiscall

 30-06-2013

 0,00%

Deutsche Bank Euro Basisrente

 01-04-2016

 3.95%

Basisherfinancieringstransactie (bron: ECB)

 16-03-2016

 0,00%

Toeslag debetrente (Deutsche Bank)

  10-09-2014

 3,95%

1 maands Euribor februari

31-01-2023

2,144%

1 maands gemiddeld Euribor januari (Deutsche Bank)

01-01-2023

1,957%

1 maands Euribor Lening

 01-02-2023

 2,144%

3 maands Euribor Lening

01-01-2023

2,184%

Wettelijke rente (bron: Min. v. Financiën)

 01-01-2015

 2,00%

Show content of Euro Basisrente

Euro Basisrente is het tarief dat voor Deutsche Bank de basis vormt voor kredietverlening in rekening-courant. De Euro Basisrente wordt gevormd door het leidende tarief van de Basisherfinancieringstransacties (Refi-rente) van de Europese Centrale Bank (ECB), vermeerderd met een toeslag debetrente.

Show content of Basisherfinancieringstransactie (Refi-rente van de ECB)

Basis-herfinancieringstransactie (ook genoemd Refi-rente) is een korte (1-weeks) door de Europese Centrale Bank (ECB) verstrekte lening aan de banken. Sinds 28 juni 2000 geldt een variabele Refi-rente, waarbij de ECB vooraf een minimale inschrijvingsrente bekend maakt. Deze minimale inschrijvingsrente wordt door de ECB als leidend beschouwd en wordt derhalve door Deutsche Bank gebruikt als basis voor de Euro Basisrente.

Show content of Toeslag debetrente

Dit is een door de Deutsche Bank vastgestelde opslag die samen met de Basisherfinancieringstransactie (ook genoemd Refi-rente van de ECB) de Euro Basisrente vormt.

Show content of Euro Basiscall

Euro Basiscall is het tarief dat voor Deutsche Bank een basis kan vormen voor creditconstructies in rekening-courant. Op de Euro Basiscall is een af- of opslag mogelijk die onder andere afhankelijk is van de omvang van het aangehouden saldo.

Show content of Euribor

Euro Interbank Offered Rate. Het tarief waarop een representatief aantal banken bereid is interbancaire deposito’s in Euro te verstrekken aan banken met een vergelijkbare kredietwaardigheid. Euribor tarieven worden vastgesteld voor de relevante Renteperiodes op de tweede Werkdag vóór aanvang van de relevante Renteperiode om 11:00 Midden-Europese tijd. Euribor tarieven worden gepubliceerd op de website van de European Banking Federation.

Show content of 1 maands Euribor Lening

De 1 maands Euribor wordt vastgesteld op de voorlaatste werkdag van de maand. Het is geldig van de laatste dag van de vorige kalendermaand tot en met de voorlaatste dag van een kalendermaand. Als de creditrente de 1 maands Euribor als basis heeft, kent deze altijd een afslag.

Show content of 1 maands gemiddeld Euribor

De 1 maands gemiddeld Euribor wordt maandelijks achteraf op de laatste dag van de kalendermaand vastgesteld.  Als de creditrente de 1 maands gemiddeld Euribor als basis heeft, kent deze altijd een afslag.

Show content of 3 maands Euribor Lening

Het 3 maands Euribor wordt vastgesteld op de voorlaatste werkdag van het kwartaal ingaande de eerste werkdag van het komend kwartaal. Het dient als basis voor de vaststelling van het debetrentetarief. Ten behoeve van de vaststelling van het debetrentetarief bij een Euriborlening geldt een opslagpercentage. De hoogte van het opslagpercentage wordt individueel vastgesteld.

Show content of 1 maands Euribor Debet

Het 1 maands Euribor wordt vastgesteld op de voorlaatste werkdag van de maand ingaande de eerste werkdag van de komende maand. Het dient als basis voor de vaststelling van de debetrentetarief. Ten behoeve van de vaststelling van het debetrentetarief bij een Euriborlening geldt een opslagpercentage. De hoogte van het opslagpercentage wordt individueel vastgesteld.

Show content of Wettelijke rente

De wettelijke rente is de rente die de schuldeiser krachtens wet kan vorderen van een schuldenaar die nalatig is in het voldoen van een schuldsom. Sinds 1 december 2002 zijn er twee soorten wettelijke rente. 1. de wettelijke rente voor handelstransacties die voortvloeit uit een Europese richtlijn (art.6:119a en 120 lid 2 BW) 2. de wettelijke rente voor niet-handelstransacties (bijvoorbeeld een transactie tussen een winkelier en een consument) (art.6:119 en 6:120 lid 1 BW) De wettelijke rente voor niet-handelstransacties wordt vastgesteld bij Algemene Maatregel van Bestuur en gepubliceerd in het Staatsblad. Op de Deutsche Bank website wordt de wettelijke rente gepubliceerd voor niet-handelstransacties.