Basisrentetarieven

Basisrentetarieven

Op deze pagina treft u de belangrijkste basisrentetarieven aan. In onderstaande tabel ziet u:

  • De basisrentetarieven die gebruikt worden bij zakelijke renteproducten
  • Belangrijke rentetarieven van de Europese Centrale Bank

Een uitleg van de belangrijkste begrippen vindt u onder aan de pagina.

Basistarieven

Ingangsdatum

Tarief

1 maands Euribor september

31-08-2023

3,654%

1 maands gemiddeld Euribor augustus (Deutsche Bank)

01-08-2023

3,622%

1 maands Euribor Lening

 01-09-2023

 3,654%

3 maands Euribor Lening

03-07-2023

3,587%

Show content of Euro Basisrente

Euro Basisrente is het tarief dat voor Deutsche Bank de basis vormt voor kredietverlening in rekening-courant. Producten waarbij het debetrentetarief is gebaseerd op de Deutsche Bank Euro Basisrente worden niet meer actief aangeboden. Informatie over uw bestaande product(en) kunt u opvragen bij uw contactpersoon bij Deutsche Bank.

Show content of Euribor

Euro Interbank Offered Rate. Het tarief waarop een representatief aantal banken bereid is interbancaire deposito’s in Euro te verstrekken aan banken met een vergelijkbare kredietwaardigheid. Euribor tarieven worden vastgesteld voor de relevante Renteperiodes op de tweede Werkdag vóór aanvang van de relevante Renteperiode om 11:00 Midden-Europese tijd. Euribor tarieven worden gepubliceerd op de website van de European Banking Federation.

Show content of 1 maands Euribor Lening

De 1 maands Euribor wordt vastgesteld op de voorlaatste werkdag van de vorige maand. Het is geldig van de eerste werkdag (Target dag) van de huidige kalendermaand tot de eerste werkdag (Target dag) van de volgende maand. 

Show content of 1 maands gemiddeld Euribor

De 1 maands gemiddeld Euribor wordt maandelijks achteraf op de laatste dag van de kalendermaand vastgesteld.  Als de creditrente de 1 maands gemiddeld Euribor als basis heeft, kent deze altijd een afslag.

Show content of 3 maands Euribor Lening

Het 3 maands Euribor wordt vastgesteld op de voorlaatste werkdag van het kwartaal ingaande de eerste werkdag (Target dag) van het komende kwartaal tot de eerste werkdag (Target dag) van het volgende kwartaal.  

Show content of 1 maands Euribor Debet

Het 1 maands Euribor wordt vastgesteld op de voorlaatste werkdag van de maand ingaande de laatste werkdag voorafgaand aan de komende maand.