Basisrentetarieven

Basisrentetarieven

Op deze pagina treft u de belangrijkste basisrentetarieven aan. In onderstaande tabel ziet u:

  • De basisrentetarieven die gebruikt worden bij zakelijke en particuliere renteproducten
  • Belangrijke rentetarieven van de Europese Centrale Bank

Een uitleg van de belangrijkste begrippen vindt u onder aan de pagina.

Basistarieven

Ingangsdatum

Tarief

Deutsche Bank Euro Basisrente*

 01-04-2016

 3,95%

1 maands Euribor mei

30-04-2023

3,037%

1 maands gemiddeld Euribor april (Deutsche Bank)

01-04-2023

2,940%

1 maands Euribor Lening

 01-05-2023

 3,037%

3 maands Euribor Lening

01-04-2023

3,015%

Show content of * Euro Basisrente

Euro Basisrente is het tarief dat voor Deutsche Bank de basis vormt voor kredietverlening in rekening-courant. Producten waarbij het debetrentetarief is gebaseerd op de Deutsche Bank Euro Basisrente worden niet meer actief aangeboden.

Show content of Euribor

Euro Interbank Offered Rate. Het tarief waarop een representatief aantal banken bereid is interbancaire deposito’s in Euro te verstrekken aan banken met een vergelijkbare kredietwaardigheid. Euribor tarieven worden vastgesteld voor de relevante Renteperiodes op de tweede Werkdag vóór aanvang van de relevante Renteperiode om 11:00 Midden-Europese tijd. Euribor tarieven worden gepubliceerd op de website van de European Banking Federation.

Show content of 1 maands Euribor Lening

De 1 maands Euribor wordt vastgesteld op de voorlaatste werkdag van de maand. Het is geldig van de laatste dag van de vorige kalendermaand tot en met de voorlaatste dag van een kalendermaand. Als de creditrente de 1 maands Euribor als basis heeft, kent deze altijd een afslag.

Show content of 1 maands gemiddeld Euribor

De 1 maands gemiddeld Euribor wordt maandelijks achteraf op de laatste dag van de kalendermaand vastgesteld.  Als de creditrente de 1 maands gemiddeld Euribor als basis heeft, kent deze altijd een afslag.

Show content of 3 maands Euribor Lening

Het 3 maands Euribor wordt vastgesteld op de voorlaatste werkdag van het kwartaal ingaande de eerste werkdag van het komend kwartaal. Het dient als basis voor de vaststelling van het debetrentetarief. Ten behoeve van de vaststelling van het debetrentetarief bij een Euriborlening geldt een opslagpercentage. De hoogte van het opslagpercentage wordt individueel vastgesteld.

Show content of 1 maands Euribor Debet

Het 1 maands Euribor wordt vastgesteld op de voorlaatste werkdag van de maand ingaande de eerste werkdag van de komende maand. Het dient als basis voor de vaststelling van de debetrentetarief. Ten behoeve van de vaststelling van het debetrentetarief bij een Euriborlening geldt een opslagpercentage. De hoogte van het opslagpercentage wordt individueel vastgesteld.