Informatie integratie juridische entiteiten Deutsche Bank in Nederland

Achtergrond

Deutsche Bank integreert juridische entiteiten in Nederland

In het weekend van 20 en 21 februari 2015 zijn alle activiteiten van Deutsche Bank Nederland N.V. ondergebracht in de Nederlandse kantoren van Deutsche Bank AG. De integratie vormt de afronding van de acquisitie van delen van ABN AMRO in 2010.

Deutsche Bank streeft er wereldwijd naar om zo veel als mogelijk vanuit branches te opereren. Zo hebben klanten die in meerdere landen actief zijn maar met één juridische wederpartij te maken. Door vanuit één entiteit te opereren wordt de complexiteit beperkt en kan de klanten een ruimer aanbod aan producten worden geboden.

In Nederland zijn de activiteiten van andere dochterondernemingen te weten Deutsche Bank de Bary N.V. en IFN Finance B.V. al eerder geïntegreerd, in respectievelijk 1998 en 2012.