Privacy en cookie statement - Nederland

Binnen de Deutsche Bank Groep ('Deutsche Bank') zijn we van mening dat het beschermen van informatie die ons is toevertrouwd door onze klanten, bezoekers van onze website en anderen met wie we communiceren, één van onze fundamentele verantwoordelijkheden is. Dit is cruciaal om de reputatie van Deutsche Bank te beschermen, maar ook om te voldoen aan uitgebreide wet- en regelgeving die ons opgelegd wordt ter bescherming van klanten en het ordelijk verloop van de markten. Daarnaast geloven we dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop we met informatie omgaan.

Privacy statement

Op de overeenkomst die u heeft afgesloten met Deutsche Bank voor producten en/of services zijn specifieke Privacy statements van toepassing. Die kunt u vinden op de website van Deutsche Bank (www.db.com) of u kunt hiervoor contact opnemen met uw contactpersoon binnen de bank of via dpo.netherlands@db.com.

Cookie statement

Informatieverzameling via de website
We kunnen de identiteit van bezoekers van onze website (www.deutschebank.nl) niet identificeren. Gegevens over het gebruik van de website kunnen we derhalve niet herleiden naar een specifiek persoon.

Wanneer bezoekers van onze website ons voorzien van informatie over henzelf, zoals door registratieformulieren, dan zullen we deze informatie alleen gebruiken voor de genoemde doeleinden en ervoor zorg dragen dat alleen zij die een gerechtvaardigd belang daarbij hebben, toegang tot deze informatie hebben. Wanneer bezoekers van onze website ons informatie verstrekken met betrekking tot andere personen, dan moeten zij vooraf toestemming van de betrokken personen verkregen hebben.

Het verzamelen en bewerken van persoonsgegevens door Deutsche Bank entiteiten in Nederland, via deze website en anderszins, geschiedt binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming die vanaf 25 mei 2018 van kracht is.

Privacy of communications

Wij maken u erop attent dat, ten behoeve van een goede bedrijfsvoering en om te toetsen of wij voldoen aan wet- en regelgeving, wij ons het recht voorbehouden – indien toegestaan door lokaal recht – de inhoud te bekijken van e-mails en directe boodschappen (‘instant messages’) die via onze IT systemen verstuurd worden, en om telefoongesprekken van onze telefoonsystemen op te nemen. We zullen dit echter alleen doen indien en voor zover dit wettelijk is toegestaan. Wij vragen u uzelf hiervan rekenschap te geven wanneer u met onze medewerkers communiceert.

Openbaarmakingen

Wij behouden ons het recht voor uw informatie te delen met andere entiteiten van Deutsche Bank, aangesloten maatschappijen, agenten en service providers zoals wettelijk toegestaan.

We zullen uw informatie niet delen met externe derde partijen zonder uw toestemming, behalve indien dit wettelijk vereist of toegestaan is. Wanneer we uw informatie verstrekken zoals hierboven aangegeven, is het mogelijk dat uw informatie verstrekt wordt aan landen met een lager beschermingsniveau van persoonsgegevens dan Nederland. Waar dit haalbaar is, vragen wij echter van ontvangers een passend beschermingsniveau te realiseren ter bescherming van uw informatie.

Retentie van informatie

Wij zullen alleen informatie over u bewaren zolang als nodig is in verband met het doel waarvoor de informatie is verzameld of om te voldoen aan wetgeving of intern beleid. Echter, indien een bezoeker van de website zijn/haar persoonlijke gegevens uit onze databases verwijderd wil hebben, dan zullen wij deze informatie verwijderen op schriftelijk verzoek daartoe en voor zover toegestaan door wet- en regelgeving.

Cookies

Wij kunnen 'cookies' gebruiken om uw gebruik van onze website te faciliteren of te verbeteren of om u diensten zoals Internet Bankieren te kunnen verlenen. Cookies zijn kleine bestanden die op uw harde schijf worden bewaard. Er zijn twee soorten cookies. Tijdelijke cookies ('session cookies') zijn tijdelijk en worden van uw browser verwijderd wanneer u uw browser sluit. Blijvende cookies ('persistent cookies') blijven op uw harde schijf totdat u ze verwijdert of ze verlopen. De meeste webbrowsers kunnen worden ingesteld om geen nieuwe cookies te ontvangen, u te informeren voordat nieuwe cookies geaccepteerd worden of om cookies geheel uit te schakelen. De relevante instructies hiervoor zijn vaak beschikbaar in uw browsers Help functie. Cookies op uw harde schijf kunt u op elk moment verwijderen. Indien u kiest om cookies geheel uit te schakelen, kan dit tot gevolg hebben dat u niet van alle diensten op onze website gebruik kunt maken.

Reikwijdte van deze statement

De inhoud van dit statement kan van tijd tot tijd herzien worden en is ondergeschikt aan de overeenkomsten die u met ons bent aangegaan. Dit statement is niet van toepassing op enige website naar welke deze website een link bevat en die bestuurd wordt door derden die niet verbonden zijn met Deutsche Bank. U dient daarom kennis te nemen van het beleid met betrekking tot gegevensbescherming van een dergelijke derde partij om hun werkwijze te begrijpen. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites van derden.

Vragen

Indien u vragen heeft met betrekking tot dit statement, neemt u dan contact op met uw contactpersoon of via dpo.netherlands@db.com of, indien u geen klant bent, met het algemene nummer van Deutsche Bank.

Contactgegevens van Deutsche Bank