Bent u een ondernemer met passie om te presteren? Bent u een ondernemer die wil groeien? Of heeft u internationale ambities? Deutsche Bank biedt u zowel standaard- als maatwerkfinancieringsmogelijkheden op zowel nationaal als internationaal niveau. Met verschillende producten kunnen wij u optimaal in uw financieringsbehoefte voorzien, indien passend binnen ons beleid.

Andere gerelateerde producten:

  • DCM-FSG - Voor uw rente- en valutarisico’s bieden wij verschillende kapitaalmarkt oplossingen
  • Asset Based Finance - Voor de financiering van uw werkkapitaal (debiteuren, inkopen en betaalde voorraden)

Heeft u behoefte aan flexibiliteit? Dan past een rekeningcourantkrediet mogelijk bij u. Dit krediet kunt u gebruiken voor het opnemen van gelden bij verandering in uw liquiditeitspositie. De beschikkingsruimte wordt bepaald door het bedrag ter grootte van de betreffende limiet te verminderen met het uitstaande debet saldo in uw rekening-courant.

Wilt u investeren in uw bedrijf? Investeren in bijvoorbeeld de aanschaf van een bedrijfspand, inventaris of machines? Dan kunt u dit bij Deutsche Bank middels een kort of middellange lening financieren. Met zekerheden als onderpand zijn er verschillende mogelijkheden voor aflossingen. Samen met onze specialisten wordt bekeken welke oplossingen het beste bij uw onderneming en situatie past.

Een obligokrediet kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Doet u zaken met buitenlandse partijen? Heeft u verplichtingen aan derden? Het obligokrediet kan hiervoor de oplossing zijn. Een obligokrediet wordt beschikbaar gesteld in de vorm een obligofaciliteit, een garantie faciliteit of een l/c (‘letters of credit’) faciliteit. Deze faciliteiten worden gebruikt voor het aangaan van niet-contante obligo’s die voortvloeien uit het stellen van zodanige garanties, voor letters of credits en andere instrumenten.

Wilt u een lening met een voordeligere rente? Deutsche Bank is partner van de Europese Investerings Bank (EIB). De EIB verstrekt via partners goedkopere funding om zo de groei van de economie te stimuleren. De EIB-lening is bestemd voor Small and Medium Enterprises (SME) met maximaal 250 werknemers, alsmede voor grote en middelgrote ondernemingen tot maximaal 3.000 werknemers. Om in aanmerking te komen moet aan een aantal specifieke EIB-voorwaarden zijn voldaan. Onder andere moet het financieringsproject ten behoeve zijn voor de groei van uw onderneming. Uiteraard zal bij uw financieringsaanvraag bekeken worden of een EIB-lening kan worden ingepast.

Bent u een starter, snelle doorgroeier of wilt u een buitenlandse activiteit opstarten, maar ontbreekt het u aan voldoende zekerheid als onderpand? Met één van de Staatsgegarandeerde leningen komt u mogelijk tóch in aanmerking voor een passende financiering. Er zijn namelijk verschillende financieringsmogelijkheden met borgstellingen van de Staat.

Wat zijn de voordelen voor u als ondernemer:

Kans voor groeiende, startende en innovatieve ondernemingen

  • Overheid staat (deels) garant
  • Ruimere financiering mogelijk
  • Betere uitgangspositie voor toekomstige financieringen
  • Stapelen van verschillende staatsgegarandeerde kredieten is mogelijk
  • Meer flexibiliteit met betrekking tot opschorten van aflossingen
  • Aanvulling op een gewoon krediet

Welk Staatsgegarandeerd product bij u van toepassing is, is geheel afhankelijk van uw situatie.