Wymagane dokumenty związane z nieruchomością

Show content of Dom mieszkalny

Uwagi:

Dokumentacja fotograficzna wewnątrz i na zewnątrz budynku musi być czytelna. W przypadku domów konieczna jest także dokumentacja działki i drogi dojazdowej.

Istnieje możliwość dostarczenia dokumentu sporządzonego bezpośrednio na zlecenie Klienta przez Rzeczoznawcę Majątkowego lub zlecenia sporządzenia wyceny nieruchomości w firmie Emmerson Evaluation Sp. z o.o. za pośrednictwem Banku. Cennik usług dostępny jest pod tym linkiem

Istnieje możliwość odstąpienia od wymogu dostarczenia dokumentu, jeśli Bankowi został uprzednio przedstawiony operat określający wartość przedmiotowej nieruchomości nie starszy niż 12 miesięcy.

Uwagi:

Dokument wymagany wyłącznie, jeśli Klient wnioskuje o zlecenie wykonania wyceny nieruchomości przez firmę Emmerson Evaluation Sp. z o.o. za pośrednictwem Banku.

 • Wypis z ewidencji gruntów i budynków (nie starszy niż 3 miesiące) (kopia)
 • Mapa ewidencyjna (kopia)
 • Dokument potwierdzający powierzchnię użytkową domu jednorodzinnego (kopia)
 • Umowa przedwstępna/deweloperska (kopia) lub oświadczenie o transakcjach (oryginał – druk DB) – wyłącznie w przypadku zmiany zabezpieczenia na nowo nabywaną nieruchomość
   

Uwaga: W indywidualnych przypadkach Bank może poprosić Klienta o dostarczenie dodatkowych dokumentów. 

Show content of Lokal mieszkalny

Uwagi:

Dokumentacja fotograficzna wewnątrz i na zewnątrz budynku musi być czytelna. 

Istnieje możliwość dostarczenia dokumentu sporządzonego bezpośrednio na zlecenie Klienta przez Rzeczoznawcę Majątkowego lub zlecenia sporządzenia wyceny nieruchomości w firmie Emmerson Evaluation Sp. z o.o. za pośrednictwem Banku. Cennik usług dostępny jest pod tym linkiem

Istnieje możliwość odstąpienia od wymogu dostarczenia dokumentu, jeśli Bankowi został uprzednio przedstawiony operat określający wartość przedmiotowej nieruchomości nie starszy niż 12 miesięcy.

Uwagi:

Dokument wymagany wyłącznie, jeśli Klient wnioskuje o zlecenie wykonania wyceny nieruchomości przez firmę Emmerson Evaluation Sp. z o.o. za pośrednictwem Banku.

 • Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu lub rzut lokalu sporządzony przez osobę uprawnioną

Uwagi:

Wymagane wyłącznie jeśli księga wieczysta lokalowa jeszcze nie założona lub jeśli w księdze wieczystej lokalowej wpisano pomieszczenia przynależne bez podanych powierzchni. Niewymagane w przypadku nieruchomości stanowiącej już zabezpieczenie zobowiązania hipotecznego, jeśli od momentu ustanowienia zabezpieczenia powierzchnia lokalu nie uległa zmianie.

Show content of Działka niezabudowana

Uwagi:

Dokumentacja fotograficzna wewnątrz i na zewnątrz budynku musi być czytelna. W przypadku domów konieczna jest także dokumentacja działki i drogi dojazdowej.

Istnieje możliwość dostarczenia dokumentu sporządzonego bezpośrednio na zlecenie Klienta przez Rzeczoznawcę Majątkowego lub zlecenia sporządzenia wyceny nieruchomości w firmie Emmerson Evaluation Sp. z o.o. za pośrednictwem Banku. Cennik usług dostępny jest pod tym linkiem

Istnieje możliwość odstąpienia od wymogu dostarczenia dokumentu, jeśli Bankowi został uprzednio przedstawiony operat określający wartość przedmiotowej nieruchomości nie starszy niż 12 miesięcy.

Uwagi:

Dokument wymagany wyłącznie, jeśli Klient wnioskuje o zlecenie wykonania wyceny nieruchomości przez firmę Emmerson Evaluation Sp. z o.o. za pośrednictwem Banku.

 • Wypis z ewidencji gruntów i budynków (nie starszy niż 3 miesiące) (kopia)
 • Mapa ewidencyjna (kopia)
 • Mapa zasadnicza (kopia)
 • Zaświadczenie urzędu Gminy/Miasta o przeznaczeniu terenu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku obowiązującego planu ‒ decyzja o warunkach zabudowy lub zaświadczenie o braku obowiązującego planu oraz o przeznaczeniu w studium zagospodarowania, wraz z załącznikiem graficznym (kopia)
 • Umowa przedwstępna/deweloperska (kopia) lub oświadczenie o transakcjach (oryginał – druk DB) – wyłącznie w przypadku zmiany zabezpieczenia na nowo nabywaną nieruchomość
   

Uwaga: W indywidualnych przypadkach Bank może poprosić Klienta o dostarczenie dodatkowych dokumentów. 

W razie ewentualnych pytań uprzejmie prosimy o kontakt poprzez: