Kredyty walutowe - Klienci indywidualni

Produkty hipoteczne

W poniższych zakładkach znajdują się informacje o produktach hipotecznych dla Klientów Indywidualnych obsługiwanych przez Deutsche Bank Polska S.A.:

  • kredytach mieszkaniowych udzielonych w walutach innych niż PLN,
  • kredytach konsolidacyjnych udzielonych w walutach innych niż PLN,
  • pożyczkach hipotecznych udzielonych w walutach innych niż PLN,
  • pożyczkach konsumpcyjnych udzielonych w walutach innych niż PLN z zabezpieczeniem hipotecznym,
  • kredytach i pożyczkach zabezpieczonych hipotecznie, udzielonych pierwotnie w walutach obcych i przewalutowanych na PLN (zmiana waluty kredytu/pożyczki nastąpiła poprzez przeliczenie kwoty pozostałej do spłaty kredytu z waluty, w której zostało ono zaciągnięte na walutę PLN),
  • kredytach i pożyczkach w PLN posiadających wspólne zabezpieczenie w postaci jednego wpisu hipoteki w Księdze Wieczystej na tej samej nieruchomości z kredytami lub pożyczkami zabezpieczonymi hipotecznie, udzielonymi w walucie obcej,

oraz o ich zabezpieczeniach i powiązanych z nimi produktach ubezpieczeniowych (tj. ubezpieczeniu na życie, ubezpieczeniu nieruchomości, ubezpieczeniu ryzyka utraty pracy), oferowanych zarówno grupowo, jak i indywidualnie, z wyłączeniem ubezpieczeniowych produktów inwestycyjno-oszczędnościowych.