Problemy w spłacie zobowiązań

W Deutsche Bank realizacja potrzeb i poczucie satysfakcji Klientów są dla nas kwestią priorytetową. Rozumiemy, że w życiu mogą zdarzyć się sytuacje, z powodu których nasz Klient nie będzie w stanie regulować swoich płatności w terminie. Dlatego też opracowaliśmy szereg rozwiązań i sposobów pomocy w tym zakresie.

Jeśli przewidujesz pojawienie się, lub już masz problemy w spłacie swoich zobowiązań z tytułu:

  • kredytu, pożyczki hipotecznej lub
  • pożyczki konsumpcyjnej zabezpieczonej hipoteką

wyspecjalizowane zespoły naszych Pracowników dołożą wszelkich starań, aby przedstawić propozycję warunków współpracy dostosowanych do Twojej sytuacji i potrzeb.

Część osób, które znalazły się w trudnej sytuacji, zwleka z kontaktem z Bankiem do momentu, kiedy nie są już w stanie realizować swoich zobowiązań. To częsty błąd, który może mieć poważne konsekwencje i znacznie ograniczyć lub wręcz uniemożliwić pomoc Banku w rozwiązaniu zaistniałej sytuacji.

Jeżeli znajdujesz się w sytuacji zagrażającej terminowej spłacie zobowiązań, nie zwlekaj – skontaktuj się z nami!

phoneTelefonicznie – pod numerem (22) 4 652 652 (pon. – pt. w godz. 09:00 – 19:00)

mail Listownie - pod adresem: Deutsche Bank Polska S.A., Departament Windykacji Należności, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

email Mailowo – pod adresem: zapytania.dwn@db.com