Aktualności July 5, 2023

Oprocentowanie okresowo stałe w Deutsche Bank Polska S.A.

Przypominamy, że Bank umożliwia Klientom Indywidualnym, którzy posiadają zobowiązanie zabezpieczone hipotecznie w dowolnej walucie, zastosowanie oprocentowania okresowo stałego. Czas, na jaki ma zastosowanie stopa stała, uzależniony jest od pozostałego okresu spłaty zobowiązania i może wynieść do 10 lat dla umów, w przypadku których pozostały okres spłaty jest równy lub dłuższy 10 lat.

Szczegóły znajdą Państwo pod linkiem