Aktualności April 27, 2023

Przedłużenie zwolnienia z opłaty za aneks dotyczący zmiany rodzaju oprocentowania ze zmiennego na okresowo stałe

Informujemy, że zawarcie aneksu dotyczącego zmiany rodzaju oprocentowania ze zmiennego na okresowo stałe dla kredytów mieszkaniowych, kredytów konsolidacyjnych, pożyczek hipotecznych oraz pożyczek konsumpcyjnych zabezpieczonych hipotecznie, jest zwolnione ze standardowej opłaty za aneks określonej w:

Okres obowiązywania zwolnienia z opłaty

Zwolnienie z opłaty obowiązuje dla wniosków złożonych do dnia 30 listopada 2023 r.

Warunki zwolnienia z opłaty

Warunkiem zastosowania zwolnienia z ww. opłaty jest złożenie w Banku do dnia wskazanego powyżej kompletnego wniosku o aneks dotyczący zmiany rodzaju oprocentowania ze zmiennego na okresowo stałe wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami.

Szczegółowe informacje dotyczące zmiany rodzaju oprocentowania dostępne pod tym linkiem.