Aktualności September 19, 2022

Rodzaje oprocentowania stosowane przez Deutsche Bank Polska S.A.

Informujemy, że od 19 września 2022 roku Bank umożliwia Klientom Indywidualnym posiadającym zobowiązanie zabezpieczone hipotecznie w dowolnej walucie zmianę rodzaju oprocentowania na stałe na okres 10 lat (dotychczas maksymalny dostępny okres obowiązywania stopy stałej wynosił 5 lat).

10-letnia stopa stała dostępna jest dla umów, których pozostały okres spłaty jest równy lub dłuższy 10 lat.

Szczegóły znajdą Państwo pod tym linkiem.