Aktualności June 1, 2022

Zwolnienie z opłaty za aneks dotyczący zmiany rodzaju oprocentowania ze zmiennego na okresowo stałe

Informujemy, że Deutsche Bank Polska S.A. zwolnił Klientów z opłaty za aneks dotyczący zmiany rodzaju oprocentowania ze zmiennego na okresowo stałe dla kredytów mieszkaniowych, kredytów konsolidacyjnych, pożyczek hipotecznych oraz pożyczek konsumpcyjnych zabezpieczonych hipotecznie, określonej w:

Okres obowiązywania zwolnienia z opłaty

Zwolnienie z opłaty obowiązuje dla wniosków złożonych od 1 czerwca 2022 r. do 30 listopada 2022 r.


Warunki skorzystania ze zwolnienia z opłaty

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia z ww. opłaty  jest złożenie w Banku we wskazanym powyżej terminie kompletnego wniosku o aneks dotyczący zmiany rodzaju oprocentowania ze zmiennego na okresowo stałe wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami.


Szczegółowe informacje dotyczące zmiany rodzaju oprocentowania dostępne pod tym linkiem.