Rodzaj oprocentowania

Oferowane przez Bank rodzaje stopy procentowej:

  • stopa zmienna (wysokość oprocentowania jest aktualizowana czterokrotnie w ciągu roku)
  • stopa okresowo stała (wysokość oprocentowania jest gwarantowana* w okresie 5 lat**)

*przy założeniu, że marża pozostaje bez zmian w całym okresie stosowania stopy okresowo stałej, tj. nie zajdą w tym okresie okoliczności określone w umowie kredytu/pożyczki mające wpływ na zmianę wysokości marży. 

** okres pięcioletni oferowany jest w przypadku umów, dla których wg bieżącego harmonogramu do spłaty pozostało minimum 60 rat, zaś dla umów z mniejszą liczbą rat do spłaty oferowane są krótsze okresy, dopasowane do danego przypadku.

 

Które rozwiązanie jest lepsze?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi.

Jeśli cenisz sobie stabilność oprocentowania i chcesz się uniezależnić od wahań stóp procentowych na rynku finansowym, przeanalizuj możliwość skorzystania ze stopy okresowo stałej.

Z drugiej strony stosowanie stopy zmiennej pozwala zachować możliwość uzyskiwania korzyści ze spadków stóp procentowych, ale jednocześnie niesie ze sobą ryzyko związane z możliwością wzrostu tych stóp.

Z uwagi na zmienność na rynku finansowym nie da się jednoznacznie ocenić, które rozwiązanie przyniesie w perspektywie kilku lat lepszy rezultat ekonomiczny.

 

Jak zmienić rodzaj oprocentowania kredytu/pożyczki?

  • Zapoznaj się z listą wymaganych dokumentów dostępną w sekcji „Wymagane dokumenty”, pobierz formularze (w tym wniosek o zmianę warunków umowy) i wypełnij je. Zapoznaj się z treścią „Zasad realizacji zmian warunków umów produktów zabezpieczonych hipoteką w Deutsche Bank Polska S.A.” oraz z "Informacją o ryzykach związanych ze świadczoną usługą" stanowiących integralną część wniosku o zmianę warunków umowy.

    Uwaga! W celu usprawnienia procesu zmiany rodzaju oprocentowania oraz ułatwienia Klientom złożenia wniosku i skompletowania niezbędnych dokumentów Bank dla tego typu zmiany warunku umowy opracował skróconą i uproszczoną listę wymaganych dokumentów finansowych związanych z uzyskiwanym dochodem. Więcej informacji znajdą Państwo poniżej w rozdziale „Dokumenty” oraz w sekcji „Wymagane dokumenty”.

  • Wypełniony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją wyślij drogą pocztową na adres korespondencyjny Banku:
    Deutsche Bank Polska S.A., al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa z dopiskiem „Wniosek o zmianę warunków umowy" (zaleca się nadanie listu przesyłką poleconą u operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 Ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe).

  • Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Bank przygotuje aneks wraz z symulacją wpływu wybranego rodzaju oprocentowania na harmonogram spłat kredytu/pożyczki i pozostałymi dokumentami do podpisu. Wirtualny Oddział skontaktuje się Tobą telefonicznie i ustali datę i miejsce podpisania dokumentów (istnieje możliwość zawarcia aneksu zarówno w Centrali Banku jak i w dowolnym innym miejscu na terenie Polski).

O kolejnych etapach procesu Wirtualny Oddział będzie Cię informować telefonicznie.
Zmiana warunków umowy kredytu/pożyczki może wiązać się ze zmianą oprocentowania oraz opłatami. Informacja o wysokości opłat znajduje się w Tabeli prowizji i opłat.

Dokumenty:

Zmiana rodzaju oprocentowania

Uwaga: w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać dostarczenia aktualnych dokumentów nieruchomości.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt poprzez:

Zobacz inne rodzaje zmian Zobacz inne rodzaje zmian