Finansowanie łańcucha dostaw

Rozwiązania Deutsche Bank w zakresie finansowego łańcucha dostaw usprawniają zarządzanie kapitałem obrotowym i generowanie płynności, obniżając koszty i wzmacniając przejrzystość. Z uwagi na globalny charakter relacji w tym zakresie, usługi świadczone są przez Deutsche Bank AG.

Programy finansowania w ramach usług finansowego łańcucha dostaw (FSC) Deutsche Banku umożliwiają na bieżąco uzyskiwanie atrakcyjnego finansowania dla handlu w oparciu o rachunek otwarty.  Zawarcie umów o finansowanie FSC z Bankiem umożliwia Klientom poprawę warunków handlowych, przyspieszenie generowania płynności w relacjach z partnerami handlowymi i eliminowanie ryzyka kontrahenta w sprzedaży w oparciu o rachunek otwarty.