Raporty i sprawozdania finansowe

Show content of Raporty Deutsche Bank Polska

Wyniki finansowe Deutsche Bank Polska S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Deutsche Bank Polska S.A. za rok 2022
Sprawozdanie Finansowe Deutsche Bank Polska S.A. za rok 2022
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania za rok 2022

Sprawozdanie Zarządu z działalności Deutsche Bank Polska S.A. za rok 2021
Sprawozdanie Finansowe Deutsche Bank Polska S.A. za rok 2021
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania za rok 2021

Sprawozdanie Zarządu z działalności Deutsche Bank Polska S.A. za rok 2020
Sprawozdanie Finansowe Deutsche Bank Polska S.A. za rok 2020
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania za rok 2020
Sprawozdanie Zarządu z działalności Deutsche Bank Polska S.A. za rok 2019
Sprawozdanie Finansowe Deutsche Bank Polska S.A. za rok 2019
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania za rok 2019
Sprawozdanie Zarządu z działalności Deutsche Bank Polska S.A. za rok 2018
Sprawozdanie Finansowe Deutsche Bank Polska S.A. za rok 2018
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania za rok 2018Raport Roczny 2017 - w języku polskim
Raport Roczny 2017 - w języku angielskim
Raport Roczny 2016 - w języku polskim
Raport Roczny 2016 - w języku angielskim
Raport Roczny 2015 - w języku polskim
Raport Roczny 2015 - w języku angielskim
Raport Roczny 2014 - w języku polskim
Raport Roczny 2014 - w języku angielskim
Raport Roczny 2012 - w języku polskim
Raport Roczny 2012 - w języku angielskim
Raport Roczny 2011
Raport Roczny 2010
Raport Roczny 2009
Raport Roczny 2008
Raport Roczny 2007
Raport Roczny 2006
Raport Roczny 2005

Show content of Raporty Deutsche Bank PBC

RAPORTY 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Sprawozdanie finansowe - cz.1
Sprawozdanie finansowe - cz.2 - - - - - - -
Sprawozdanie Zarządu

Raport niezależnego Biegłego Rewidenta

PDF
Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta PDF


2004 2003 2002 2001
Raport roczny

System zarządzania w Deutsche Bank Polska

Polityka informacyjna