Dobre praktyki obsługi osób z niepełnosprawnościami

Deutsche Bank Polska prowadzi transparentną komunikację ze wszystkimi grupami Klientów. Dlatego też, mając na względzie szczególne wymagania w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z rekomendacjami Związku Banków Polskich, stosuje szereg rozwiązań ułatwiających poruszanie się po serwisach internetowych Banku. Obejmują one m.in. poniższe obszary:

 • Formularze i wnioski online - wskazówki i podpowiedzi wspomagające ich wypełnianie, np. walidacja formularzy i wniosków, komunikaty błędów itd.
 • Logowanie - możliwość logowania do systemu bankowości internetowej przy użyciu jedynie myszki, klawiatury lub innego narzędzia.
 • Zmniejszenie ilości kliknięć przy nawigacji w serwisie (omijanie powtarzających się łączy). Prezentacja poszczególnych sekcji, stron produktowych na stronie głównej.
 • Nawigacja (Pomijanie) - umożliwienie przejścia do dalszych części serwisu przy jednoczesnym pominięciu stałych elementów strony internetowej. Możliwość przemieszczenia się ze strony głównej bezpośrednio do najczęściej odwiedzanych sekcji serwisu.
 • Unikalne tytuły stron - używanie unikalnych, niezbyt długich nazw stron w nagłówkach bez użycia nazwy serwisu na początku.
 • Logiczne poruszanie się fokusa - przemieszczanie po serwisie jest intuicyjne. Zapewniona jest stała widoczność fokusa oraz możliwość interakcji z każdym elementem strony.
 • Wspomaganie wyszukiwania - możliwość wyszukiwania informacji na wiele sposobów, poprzez m.in. hierarchiczne menu, wyszukiwarkę, kategorie, tagi, podpowiedzi i sugestie.
 • Zachowania przewidywalne – unikanie niespodziewanych zdarzeń, np. po najechaniu fokusem nie powinno występować otwarcie karty lub użytkownik powinien być o nim poinformowany.
 • Pomoc dla użytkownika - zapewnienie użytkownikowi pomocy przy wprowadzaniu danych poprzez: identyfikację błędów i informację o nich za pomocą tekstu, zastosowanie instrukcji informujących o sposobie wprowadzania danych, stosowanie specjalnych typów pól sprawdzających poprawność ich wypełnienia.
 • Mapa serwisu – udostępnienie mapy serwisu.
 • Zapobieganie atakom epilepsji – rezygnacja z komunikatów migających i błyskających.

Jednocześnie Deutsche Bank Polska stale udoskonala swoje serwisy internetowe, sukcesywnie wprowadzając nowe rozwiązania i rozwijając te już istniejące, aby były jak najbardziej przyjazne i dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Ciągła poprawa dostępności stron internetowych stanowi kontynuację działań podejmowanych przez Bank, umożliwiających korzystanie z oferowanych usług wszystkim Klientom.