Informacje o Banku

O Banku

Na polskim rynku Grupa Deutsche Bank prowadzi działalność od ponad 30 lat. W październiku 1995 roku, po otrzymaniu licencji bankowej, Deutsche Bank rozpoczął funkcjonowanie jako Deutsche Bank Polska S.A.

Jedynym akcjonariuszem Deutsche Bank Polska S.A. jest Deutsche Bank AG, jeden z wiodących banków o międzynarodowej renomie, posiadający ponad 150-letnie doświadczenia w dziedzinie usług finansowych. To również największy bank rozliczeniowy strefy euro i jeden z kluczowych globalnych graczy w obszarze obsługi handlu zagranicznego, rozliczeń, a także międzynarodowy lider w zakresie wymiany walut i bankowości inwestycyjnej.

Deutsche Bank Polska S.A. oferuje szeroką ofertę produktów dla wybranych Klientów Korporacyjnych i Instytucji Finansowych. Przynależność do globalnej grupy finansowej, obsługującej zdywersyfikowaną bazę Klientów na wielu rynkach wraz ze stabilną bazą kapitałową i strategią zrównoważonego rozwoju, stanowi fundament działania na rynku polskim. Nasze innowacyjne rozwiązania odpowiadają na potrzeby Klientów w zakresie zarządzania płynnością, ryzykiem walutowym, czy zarządzaniem łańcuchem dostaw. Należymy także do wiodących banków oferujących produkty banku depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.

Deutsche Bank Polska S.A. obsługuje również Klientów posiadających walutowe kredyty i pożyczki zabezpieczone hipotecznie, zaciągnięte przed podziałem Deutsche Bank Polska S.A. i przeniesieniem na Santander Bank Polska S.A. wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. obejmującej bankowość detaliczną i bankowość biznesową (MŚP), wraz z domem maklerskim DB Securities S.A., z wyłączeniem portfela kredytów mieszkaniowych oraz pożyczek hipotecznych denominowanych
w walutach obcych.

Odpowiedzialność społeczna

Grupa Deutsche Bank angażuje się w różnorodne inicjatywy społeczne, naukowe i kulturalne, kierując się zasadą „Giving more than just money”. Jednym z filarów kultury korporacyjnej Banku jest wspieranie sztuki współczesnej. Od ponad 40 lat angażuje się on we współpracę z muzeami, targami sztuki i instytucjami, nagradzając i promując wschodzące talenty. Art Works – globalny program, którego założeniem jest udostępnianie sztuki współczesnej jak najszerszej widowni – to integralna część kultury korporacyjnej Grupy Deutsche Bank. Bank jest także założycielem PalaisPopulaire - unikalnej przestrzeni dla sztuki i kultury w Berlinie. Grupa Deutsche Bank posiada jedną z największych na świecie korporacyjnych kolekcji sztuki współczesnej.W ramach międzynarodowych struktur Banku działa Fundacja Deutsche Bank finansująca projekty kulturalne i edukacyjne na całym świecie. Od 2003 roku Deutsche Bank Polska z Zachętą — Narodową Galerią Sztuki współorganizuje konkurs Spojrzenia — Nagroda Deutsche Bank, wyróżniający najciekawszych młodych artystów na polskiej scenie sztuki współczesnej. Grupa Deutsche Bank wspiera również wiele inicjatyw w zakresie muzyki. Od 2002 roku Deutsche Bank jest głównym mecenasem jednej z najsłynniejszych orkiestr symfonicznych na świecie – Filharmoników Berlińskich. W Polsce był inicjatorem cyklu Deutsche Bank Invites, w ramach którego na przestrzeni dekady odbyło się 50 koncertów z udziałem wybitnych muzyków, zarówno polskich, jak i zagranicznych (m.in. Chris Botti, Michael Bublé, Chick Corea, Leonard Cohen, Joe Cocker, Cesária Évora, Mariza, Marcus Miller, Branford Marsalis).

Od 2019 roku Deutsche Bank Polska jest partnerem Konkursu Fotograficznego im. Krzysztofa Millera, organizowanego przez redakcję „Gazety Wyborczej”. Celem Konkursu jest promocja fotografii o wyjątkowych wartościach dziennikarskich, wyróżniających się pogłębionym, rzetelnym i odważnym spojrzeniem na trudne tematy.

W 2020 r. Deutsche Bank Polska i jego Pracownicy – w ramach walki z negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa – wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem wsparli seniorów, przygotowując dla nich paczki żywnościowe. Współpraca była częścią globalnej inicjatywy Deutsche Bank Food & Shelter, której celem było wsparcie osób w najtrudniejszej sytuacji życiowej oraz osób bezdomnych. Bank przekazał na ten cel 500.000 EUR i dodatkowo podwoił sumę wszystkich darowizn od pracowników z ponad 30 krajów, co dało wsparcie lokalnym organizacjom charytatywnym w wysokości 2,5 mln EUR.

Spośród działań w obszarze CSR na uwagę zasługuje projekt bankowej pasieki, mający na celu wsparcie ekosystemu, którego pszczoły miodne stanowią kluczową część. Ule umieszczone z inicjatywy Pracowników Banku na dachu biurowca Focus, będącego siedzibą Deutsche Bank Polska S.A., to jedna z najwyżej położonych pasiek w Warszawie – dach budynku odpowiada 13. kondygnacji. Każdy sezon miodobrania przynosi średnio 130 kg miodu. 

Od początku działalności Deutsche Bank Polska i Pracownicy Banku angażują się w akcje charytatywne. Co roku wspierają dzieci z Domów Dziecka, przygotowując im wymarzone prezenty w ramach organizowanej przez Bank akcji „Świąteczna Paczka”. Do tej pory podarowanych zostało ponad 2 000 prezentów. Dodatkowo wychowanków tych placówek Bank wspiera organizując w ciągu roku wewnętrzne akcje charytatywne. Uzyskane w ich trakcie środki, przekazywane są tym placówkom na bieżące potrzeby, czy sfinansowanie konkretnych celów.

Deutsche Bank Polska i Pracownicy Banku od wielu lat wspierają również Fundację "Malwa", której celem jest stworzenie na warszawskich Bielanach Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Od 2015 roku w Banku działa Klub Honorowych Dawców Krwi – Honorowi Bankowi, założony przez Pracowników Banku, którzy we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa organizują akcje krwiodawstwa w siedzibach Banku. Podczas każdej kampanii udaje się zebrać blisko 20 000 ml krwi.

Bank wspiera również wybrane inicjatywy biznesowe, społeczne, Fundacje i Stowarzyszenia.