Aktualności April 27, 2023

Zwolnienie z Opłaty rekompensacyjnej za przedterminową spłatę Kredytu/Pożyczki (dotyczy umów zawartych po 21 lipca 2017 roku)

Informujemy, że Deutsche Bank Polska S.A. zwolnił Klientów, którzy zawarli umowę Kredytu/Pożyczki po 21 lipca 2017 roku, z Opłaty rekompensacyjnej za przedterminową spłatę całości lub części Kredytu/Pożyczki oprocentowanego wg stopy stałej.

Dotychczasowa wysokość opłaty wskazana jest w Tabeli prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. – DLA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH, KONSOLIDACYJNYCH I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH UDZIELANYCH OSOBOM FIZYCZNYM – nieprowadzącym działalności gospodarczej (w części I. Produkty hipoteczne pkt: 1.6).

Okres obowiązywania zwolnienia z opłaty

Zwolnienie z opłaty obowiązuje dla przedterminowych spłat dokonanych od 1 maja 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

Warunki skorzystania ze zwolnienia z opłaty

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia z ww. opłaty  jest dokonanie częściowej bądź całkowitej przedterminowej spłaty Kredytu/Pożyczki, dla których umowa została zawarta po 21 lipca 2017 roku.”