Ogłoszenie sprzedaży wierzytelności

I ogłoszenie

Deutsche Bank Polska S.A. sprzeda wymagalną wierzytelność (kwota kapitału wymagalnego wynosi 160.115,90 CHF), przysługującą z tytułu udzielonego kredytu mieszkaniowego w walucie CHF i zabezpieczoną hipoteką umowną kaucyjną w kwocie 295.170,00 CHF ustanowioną na nieruchomości:

  • lokalu mieszkalnym o powierzchni 44,40 m2,  położonym w Krakowie w dzielnicy Śródmieście przy ul. Mikołajska. Hipoteka na 1. miejscu w księdze wieczystej.

Osoby/Podmioty zainteresowane nabyciem przedmiotowej wierzytelności prosimy o kontakt telefoniczny z Pracownikiem Banku, nr tel.: 510-009-855 oraz 510-001-624.

Szczegółowe informacje dotyczące wierzytelności oraz nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie zostaną przekazane podmiotom zainteresowanym transakcją po zawarciu stosownej umowy o zachowaniu poufności.

Termin składania ofert: 03/03/2023 do godz. 12.00

 

II ogłoszenie

Deutsche Bank Polska S.A. sprzeda wymagalną wierzytelność (kwota kapitału wymagalnego wynosi 1.670.905,36 CHF), przysługującą z tytułu udzielonej pożyczki w walucie CHF i zabezpieczoną hipoteką umowną kaucyjną w kwocie 2.968.680,00 CHF ustanowioną na nieruchomości:

  • lokalu usługowym o powierzchni 277,50 m2,  położonym w Krakowie w dzielnicy Śródmieście przy ul. Mikołajska. Hipoteka na 1. miejscu w księdze wieczystej.

Osoby/Podmioty zainteresowane nabyciem przedmiotowej wierzytelności prosimy o kontakt telefoniczny z Pracownikiem Banku, nr tel.: 510-009-855 oraz 510-001-624.

Szczegółowe informacje dotyczące wierzytelności oraz nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie zostaną przekazane podmiotom zainteresowanym transakcją po zawarciu stosownej umowy o zachowaniu poufności.

Termin składania ofert: 03/03/2023 do godz. 12.00