Aktualności July 28, 2022

Zawieszenie spłaty kredytu/pożyczki na podstawie ustawy z 7 lipca 2022r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy Kredytobiorcom

Zawieszenie spłaty kredytu/pożyczki  ( „Zawieszenie” ) możliwe jest na wniosek Klienta od 29 lipca 2022 roku i przysługuje Kredytobiorcom/Pożyczkobiorcom którzy są stroną umowy kredytu mieszkaniowego/konsolidacyjnego/pożyczki hipotecznej udzielonego/udzielonej w walucie PLN (dotyczy również umów przewalutowanych na PLN) na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, zawartej przed 1 lipca 2022 r., z terminem spłaty późniejszym niż 31 grudnia 2022 r.

Zawieszenie spłaty kredytu/pożyczki może trwać maksymalnie 8 miesięcy, przy czym przysługuje konsumentowi w okresach:

  1. od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  2. od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  3. od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze 1 miesiąca w każdym kwartale.

Wniosek o Zawieszenie można złożyć elektronicznie (e – mail), drogą pocztową lub osobiście (Serwis Bezpośredni świadczony przez Wirtualny Oddział).

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu/pożyczki (pobierz)

Więcej na temat zasad i warunków złożenia wniosku można znaleźć: TUTAJ