Aktualności June 14, 2022

Deutsche Bank Polska partnerem najnowszej edycji Raportu Zielone Finanse w Polsce 2022

Deutsche Bank Polska jako jeden z liderów zielonych finansów w Polsce, jest partnerem kolejnej edycji Raportu Zielone Finanse w Polsce 2022 opracowanego przez Instytut Odpowiedzialnych Finansów i UN Global Compact Network Poland. Autorzy raportu oceniają, że cele Europejskiego Zielonego Ładu pozostają aktualne pomimo pandemii, a inwestycje przeznaczone na ich osiąganie mają przyspieszyć wychodzenie państw UE z obecnego kryzysu. Transformacja energetyczna może nawet przyspieszyć w obecnej sytuacji geopolitycznej, związanej z wojną w Ukrainie. To oznacza, że instytucje finansowe, banki i fundusze, muszą przyspieszyć swoje zielone agendy. Tradycyjnie elementem Raportu jest głos sektora finansowego w Polsce, który pokazuje jak bardzo przez rok wzrosła świadomość kwestii klimatycznych i środowiskowych, wartości ESG - dynamika rozwoju i zmian zielonych finansów jest imponująca.

Zapraszamy do lektury Raportu, a w nim artykułu autorstwa Prezesa Zarządu Deutsche Bank Polska, Tomasza Kowalskiego, w którym stwierdza, że: „Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy na rynku znacząco wzrosła liczba transakcji, w których warunki cenowe oparte były o osiągnięcie konkretnych, mierzalnych celów ESG, np. zapewnienia niższej marży kredytowej jedynie w przypadku obniżenia poziomu emisji gazów cieplarnianych w uzgodnionym stopniu, w perspektywie określonego w warunkach transakcji czasu. Jest to kierunek rozwoju, który w przyszłości będzie się tylko umacniał”.

Premiera_raportu_Zielone_finanse_w_Polsce