Ogłoszenie sprzedaży wierzytelności

I ogłoszenie

Deutsche Bank Polska S.A. sprzeda wymagalną wierzytelność (kwota kapitału wymagalnego wynosi 63.076,43 CHF), przysługującą z tytułu udzielonego kredytu mieszkaniowego w walucie CHF i zabezpieczoną hipoteką umowną kaucyjną w kwocie 110.340,00 CHF ustanowioną na nieruchomości:

  • lokalu mieszkalnym o powierzchni 116,18 m2, położonym w Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie. Hipoteka na 2. miejscu w księdze wieczystej.

Osoby/Podmioty zainteresowane nabyciem przedmiotowej wierzytelności prosimy o kontakt telefoniczny z Pracownikiem Banku, nr tel.: 510-009-855.

Szczegółowe informacje dotyczące wierzytelności oraz nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie zostaną przekazane podmiotom zainteresowanym transakcją po zawarciu stosownej umowy
o zachowaniu poufności.

Termin składania ofert 3.06.2022 r.


II ogłoszenie

Deutsche Bank Polska S.A. sprzeda wymagalną wierzytelność (kwota kapitału wymagalnego wynosi 448.809,35 CHF), przysługującą z tytułu udzielonego kredytu mieszkaniowego w walucie CHF
i zabezpieczoną:

  •  hipoteką umowną kaucyjną w kwocie 797.685,00 CHF ustanowioną na nieruchomości - lokalu mieszkalnym o powierzchni 116,18 m2, położonym w Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie. Hipoteka na 1. miejscu w księdze wieczystej;

  • hipoteką umowną w kwocie 53.179,00 CHF ustanowioną na nieruchomości - garażu o udziale 1/129, położonym w Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie.

Osoby/Podmioty zainteresowane nabyciem przedmiotowej wierzytelności prosimy o kontakt telefoniczny z Pracownikiem Banku, nr tel.: 510-009-855.

Szczegółowe informacje dotyczące wierzytelności oraz nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie zostaną przekazane podmiotom zainteresowanym transakcją po zawarciu stosownej umowy
o zachowaniu poufności.

Termin składania ofert 3.06.2022 r.