Aktualności May 23, 2022

Formularz hipoteczny na stronie internetowej Banku

Przypominamy, że na stronie internetowej Banku dostępny jest formularz hipoteczny, za pośrednictwem którego Klienci Banku mogą zawnioskować o wybrane zmiany w umowie kredytowej, złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia/opinii o produkcie hipotecznym oraz przesłać niektóre dokumenty.

Rodzaje zmian w umowie kredytowej, o które można zawnioskować poprzez formularz na stronie internetowej Banku:

 • wydłużenie okresu kredytowania do okresu pierwotnego zgodnie z umową kredytową;
 • zmiana systemu rat z malejących na równe;
 • skrócenie okresu karencji;
 • zmiana warunków cenowych (marży);
 • zmiana rachunku, z którego dokonywana jest spłata rat kredytu;
 • zmiana terminu dostarczenia Aktu Notarialnego oraz wniosku o wpis hipoteki;
 • wakacje kredytowe;
 • zmiana sposobu opłacania Brakującego Minimalnego Wkładu Własnego / Ubezpieczenia Niskiego Wkładu Własnego;
 • wyłączenie ubezpieczenia ryzyka powodzi;
 • zmiana zabezpieczenia kredytu – zwolnienie spod obciążenia hipoteką działki drogowej przekazywanej na rzecz Gminy;
 • przesuniecie terminu udokumentowania zakończenia inwestycji/zgłoszenia budynku do użytkowania.

Rodzaje zaświadczeń/opinii, o które można zawnioskować przez formularz hipoteczny:

 •  zaświadczenie o stanie zadłużenia;
 • zaświadczenie o wysokości zapłaconych odsetek od kredytu na potrzeby US („ulga odsetkowa”);
 • opinia o kredycie/pożyczce;
 • zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami;
 • historia spłat/wpłat na rachunek kredytu/pożyczki;
 • dokumenty do notariusza – ustanowienie hipoteki aktem notarialnym;
 • aktualny harmonogram spłat;
 • wyciąg z historii rachunku kredytowego;
 • zaświadczenie o wypłaconych transzach kredytu/pożyczki.

Wykaz dokumentów, które można przesłać poprzez formularz hipoteczny:

 • polisa dotycząca ubezpieczenia nieruchomości;
 • zawiadomienie o wpisie hipoteki/odpis KW z wpisaną hipoteką;
 • akt notarialny;
 • dokument nadania numeru budynku;
 • potwierdzenie spłaty zobowiązań;
 • złożone i opłacone wniosku do sądu o wpis/zmianę wpisu hipoteki lub o wykreślenie hipoteki na rzecz innego Banku;
 • zgłoszenie budynku do użytkowania.