Aktualności February 1, 2022

Oferta promocyjna dotycząca obniżenia opłat wskazanych w TPiO dla wybranych zaświadczeń

Informujemy, że Deutsche Bank Polska S.A. wprowadził ofertę promocyjną obniżającą wysokość opłat za wybrane zaświadczenia wyszczególnione w TPiO, dotyczące kredytów mieszkaniowych, kredytów konsolidacyjnych oraz pożyczek hipotecznych.

Oferta promocyjna obowiązuje od 1 lutego 2022 r. i dotyczy złożonych w Banku od tej daty wniosków o wydanie zaświadczeń w zakresie:

  • szczegółowej historii spłat kredytu/pożyczki lub historii wpłat na rachunek kredytu/pożyczki, uwzględniającej – na wniosek Klienta – także historię zmian oprocentowania produktów hipotecznych;
  • informacji o zapłaconych łącznych odsetkach od kredytu/pożyczki (w tym do Urzędu Skarbowego)

wyszczególnionych w:

  • Tabeli prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. – DLA OSÓB FIZYCZNYCH – nieprowadzących działalności gospodarczej (w części I. Produkty Kredytowe pkt: 2.17, 2.21);
  • Tabeli prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. – DLA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH, KONSOLIDACYJNYCH I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH UDZIELANYCH OSOBOM FIZYCZNYM – nieprowadzącym działalności gospodarczej (w części I. Produkty hipoteczne pkt: 1.22, 1.26).

Wysokość opłaty w ramach oferty promocyjnej wynosi:

  • za szczegółową historię spłat kredytu/pożyczki lub historię wpłat na rachunek kredytu/pożyczki uwzględniającą – na wniosek Klienta – także historię zmian oprocentowania produktów hipotecznych – 170 zł (dla zaświadczeń obejmujących okres do 24 miesięcy włącznie) / 200 zł (dla zaświadczeń obejmujących okres powyżej 24 miesięcy);
  • za informację o zapłaconych łącznych odsetkach od kredytu/pożyczki (w tym do Urzędu Skarbowego) – 50 zł;

Przypominamy, że o wskazane powyżej zaświadczenia można zawnioskować za pośrednictwem formularza hipotecznego.

Oferta promocyjna nie dotyczy pożyczek konsumpcyjnych zabezpieczonych hipotecznie – prosimy o składanie wniosków o wydanie zaświadczeń dotyczących historii spłat/wpłat pożyczki konsumpcyjnej poprzez kontakt z Wirtualnym Oddziałem.