Aktualności November 4, 2021

Deutsche Bank Polska partnerem Europejskiego Forum Nowych Idei 2021

Deutsche Bank Polska był w tym roku partnerem Europejskiego Forum Nowych Idei 2021 („EFNI”) – jednego z największych w tej części kontynentu spotkań liderów i przedstawicieli biznesu i administracji polskiej i europejskiej, decydentów oraz znamienitych autorytetów ze świata kultury i nauki. Podczas trzech dni i kilkudziesięciu wydarzeń, paneli, spotkań otwartych czy nocnych rozmów, uczestnicy debatują o najważniejszych wyzwaniach dla biznesu i społeczeństw w zmieniającym się świecie, o globalnych trendach oraz o przyszłości Europy. Motywem przewodnim tegorocznej edycji Forum była tematyka związana z Odbudową i Rekonstrukcją po pandemii – zarówno w kontekście gospodarczym, jak i społecznym i międzynarodowym. Podejmowane były najbardziej aktualne tematy gospodarcze, polityczne, społeczne oraz technologiczne. W tym roku Forum było również miejscem spotkań w ramach Biznesowego Trójkąta Weimarskiego. 

Jednym z wydarzeń EFNI była debata „Technologia kształtuje przyszłość finansów – jakie innowacje wprowadzą nas w 2035 rok?”, której partnerem był Deutsche Bank Polska. Przyniosła wiele ciekawych wniosków dotyczących zmian wynikających z cyfrowego świata, nie tylko w bankowości, ale także w przemyśle oraz w relacjach z Klientami. Andre M. Bajorat – Dyrektor ds. Strategii Deutsche Bank Corporate Bank, podkreślił jak technologia zmieniła wszystko w bankowości w ciągu ostatnich 25 lat i rozumienie tej dynamiki pozwala na przewidywania, takie jak tokenizacja, wykorzystanie cyfrowych tożsamości, czy zindywidualizowana bankowość. Jednocześnie zwrócił uwagę, że zaufanie i marka będą niezmiennie podstawą sukcesu w bankowości. Profesor Włodzimierz Szpringer ze Szkoły Głównej Handlowej podkreślił główne aspekty zmian: platformizację wraz z blockchainem, machine learning i AI oraz tokenizację w ramach zdecentralizowanych finansów. Magdalena Rogalska, Wiceprezeska Deutsche Bank Polska, przedstawiła postępującą ewolucję, a nie rewolucję w relacjach z Klientami korporacyjnymi i najważniejsze funkcje banków przyszłości: rola facylitatora, kontrolera płynności i kapitału obrotowego przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji dla najlepszych i najbardziej efektywnych rozwiązań. Podkreśliła, że bankowość zawsze będzie oparta na relacjach People-to-People, zaś projekty ponadnarodowe, takie jak Zielony Ład, będą realne przy właściwych nakładach inwestycyjnych. Dominika Bettman, Prezeska Siemens Polska, odniosła się do analogicznych trendów w przemyśle, gdzie przyszłość jest wyznaczana przez przemysł nie tylko 4.0, ale również 5.0, a nawet nie mamy świadomości, że może to już przemysł 6.0. W przypadku finansów i przemysłu wyścig technologiczny to przede wszystkim automatyzacja procesów, zbieranie danych i analityka oraz bezpieczeństwo – fizyczne i cyfrowe. Zwróciła również uwagę na największe bariery rozwoju tj. brak kapitału i umiejętności wprowadzania digitalizacji przez wiele przedsiębiorstw, zaś transformacja musi mieć wymiar holistyczny. W dalszej części debaty Magdalena Rogalska podsumowała relacje bank-fintech i role fintech’ów „To nie będzie winner takes it all” oraz podkreśliła wzajemne korzyści płynące ze współpracy. 

EFNI