Materiały Analityczne Aktualności September 21, 2021

Publikacja „The New World: Moving Beyond Covid“ – komentarz Głównego Ekonomisty Deutsche Bank Polska

The New World – Moving Beyond Covid

Jak będzie wyglądała gospodarka światowa po pandemii COVID-19? Deutsche Bank Research opublikował podsumowanie aktualnych głównych trendów makroekonomicznych i rynkowych pod tym linkiem.

Krótkoterminowe perspektywy wzrostu globalnego pozostają silne dzięki programom szczepień, luźnej polityce fiskalnej oraz wysokim zakumulowanym oszczędnościom i odłożonym popycie. Globalny PKB powinien wzrosnąć o 6,0% w 2021 r. oraz o 4,5% w 2022 r. Główne ryzyka w skali globalnej to: (1) nowe, odporne warianty koronawirusa oraz (2) wyższa od oczekiwań inflacja, która może zmusić banki centralne do szybszego zacieśnienia polityki pieniężnej.

W USA realny PKB jest powyżej poziomu sprzed pandemii, zaś gospodarka USA powinna wzrosnąć o 6,0% w 2021 r. oraz o 4,7% w 2022r. W listopadzie amerykański Fed (System Rezerwy Federalnej) powinien ogłosić zmniejszenie skali zakupów aktywów począwszy od grudnia tego roku.

Deutsche Bank Research spodziewa się, że PKB strefy euro wzrośnie o 5% w 2021 r. oraz o 4,5% w 2022 r. Główne ryzyka to wariant Delta koronawirusa oraz zakłócenia w łańcuchach dostaw.

Prognoza wzrostu PKB w Niemczech została obniżona do 3,1% w 2021 r., z powodu zakłóceń w łańcuchach dostaw, ale silny popyt spowoduje przyśpieszenie wzrostu do 4,3% w 2022 r. Uwaga rynków będzie skupiona na wyborach parlamentarnych, które odbędą się 26 września.

Gospodarka Chin powinna wzrosnąć o 8,4% w 2021 r. oraz o 5,5% w 2022 r., przy czym czynnikami spowalniającymi wzrost gospodarczy będzie wpływ pandemii COVID-19, schłodzenie rynku nieruchomości oraz potencjalne spowolnienie eksportu.

Na rynkach wschodzących banki centralne są wciąż w początkowej fazie normalizacji polityki pieniężnej. W Azji wzrost gospodarczy jest wspierany przez popyt zagraniczny, a banki centralne wolniej normalizują politykę pieniężną. W Ameryce Łacińskiej większość banków centralnych rozpoczęło normalizację polityki pieniężnej. W Europie Środkowej i Wschodniej dynamika wzrostu słabnie, ale presja inflacyjna będzie powodować, że banki centralne będą zaostrzać politykę pieniężną.

Na wielu rynkach aktywów można spodziewać się konsolidacji. Deutsche Bank Research prognozuje, że  rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wzrośnie do 2,25%, a rentowność 10-letnich Bundów wzrośnie do 0% na koniec 2021 roku. Deutsche Bank Research spodziewa się, że po tym, jak wzrost gospodarczy osiągnie maksimum, na indeksie S&P 500 nastąpi korekta o 6-10%, a cena ropy naftowej ustabilizuje się na poziomie 72 USD za baryłkę w IV kw. 2021 r., EUR/USD powinien zamknąć 2021 r. na poziomie 1,20, a rok 2022 na poziomie 1,25. W scenariuszu bazowym Fed utrzyma stopy procentowe bez zmian do III kw. 2023 r., EBC utrzyma stopy procentowe bez zmian w przewidywalnej przyszłości, a Bank Anglii podniesie je o 15 punktów bazowych we wrześniu 2022 roku.    

 

Arkadiusz Krześniak

Główny Ekonomista

Deutsche Bank Polska S.A.