Aktualności September 15, 2021

Deutsche Bank Polska partnerem Raportu Zielone Finanse w Polsce 2021

Deutsche Bank Polska jako jeden z liderów zielonych finansów w Polsce, jest partnerem Raportu Zielone Finanse w Polsce 2021 opracowanego przez Instytut Odpowiedzialnych Finansów i UN Global Compact Network Poland.

Cele klimatyczne Unii Europejskiej i Cele Zrównoważonego Rozwoju przyjęte przez ONZ, wymagają bezprecedensowych inwestycji w niskoemisyjna gospodarkę, a co za tym idzie aktywnego włączenia się całego sektora finansowego w ich realizację. Raport Zielone Finanse zajmuje się monitorowaniem zmian miedzy innymi w strategiach, modelach biznesowych czy w ofercie produktowej instytucji finansowych.

Jak stwierdzili twórcy Raportu: "Finansowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego nada nowe impulsy społeczno-gospodarcze rozwoju polskiej gospodarki… Publikacja, dzięki głosom naszych ekspertów bardzo dobrze pokazuje tę dynamikę rozwoju i zmian zielonych finansów".

Jednym z głosów sektora jest artykuł autorstwa Prezesa Zarzadu Deutsche Bank Polska, Tomasza Kowalskiego, w którym stwierdza, że: "Ze względu na szeroki wpływ na gospodarkę Polski i całego regionu, strategia dotycząca zrównoważonego rozwoju będzie kluczowa dla konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. To zaś przełoży się na poziom aktywów klientów prywatnych oraz kapitał społeczny niezbędny dla dalszego wzrostu konkurencyjności i znaczenia gospodarki na arenie międzynarodowej.”

Zapraszamy do lektury całego Raportu: https://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2021/09/Zielone-Finanse-w-Polsce-2021.pdf