Aktualności August 18, 2021

Komunikat w sprawie planowanego zaprzestania publikowania wskaźnika LIBOR GBP

*Prezentowana informacja jest ważna w szczególności dla Klientów, którzy są stroną umowy o kredyt hipoteczny oprocentowany według wskaźnika referencyjnego LIBOR GBP 3M.*


Deutsche Bank Polska S.A. (dalej: "Bank") informuje, że w dniu 5 marca 2021 r. brytyjski organ nadzoru finansowego Financial Conduct Authority (dalej: "FCA") ogłosił, że część wskaźników referencyjnych LIBOR przestanie być opracowywania i publikowana przez administratora tych wskaźników. Wskaźnik LIBOR GBP 3M przestanie być opracowywany z końcem 2021 r.

W konsekwencji zdarzenia, o którym mowa w komunikacie FCA, po upływie 31 grudnia 2021 r. wskaźnik referencyjny LIBOR GBP 3M nie będzie publikowany i nie będzie mógł być wykorzystywany jako wskaźnik referencyjny do określenia wysokości zmiennego oprocentowania kredytu w walucie GBP.

Obecnie trwają publiczne konsultacje ogłoszone przez FCA mające na celu dalsze po 31 grudnia 2021 r. wyznaczanie stawki LIBOR dla GBP (w tym stawki 3M) w postaci wskaźnika syntetycznego. Konsultacje mają zakończyć się do dnia 27 sierpnia 2021 r. W zaproponowanym przez FCA rozwiązaniu, wskaźnik LIBOR 3M dla GBP byłby od 1 stycznia 2022 roku wyznaczany w oparciu o wskaźnik terminowy SONIA 3M z korektą.
Dokument konsultacyjny ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wyznaczania wskaźników syntetycznych jest dostępny pod adresem: https://www.fca.org.uk/publication/consultation/cp21-19.pdf

Bank na bieżąco monitoruje sytuację i pracuje nad rozwiązaniami mającymi zapewnić płynną obsługę umów zawartych z Klientami w momencie, gdy wskaźnik LIBOR GBP 3M w dotychczasowej formie nie będzie już opracowywany. W szczególności Klientom Banku zostanie przedstawiona propozycja zawarcia aneksu zmieniającego oprocentowanie ze zmiennego na okresowo stałe dla Umowy Kredytu w walucie GBP od stycznia 2022 r.

Kolejne informacje na ten temat będą publikowane na stronie internetowej Banku.
Szczegółowe informacje będą przekazywane również bezpośrednio do tych Klientów, którzy zawarli umowy kredytu w walucie GBP, oprocentowane stawką LIBOR dla GBP.