ธนาคารดอยซ์แบงก์

ธนาคารดอยซ์แบงก์ได้เริ่มเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2521 ด้วยการเปิดธนาคารดอยซ์ แบงก์ สาขากรุงเทพฯ โดยปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 130 คนในประเทศไทย