• Raporty i analizy

Zobacz Raporty Głównego Ekonomisty

  • Dzienny komentarz rynkowy
  • Tygodniowy komentarz makroekonomiczny
  • Weekly Macroeconomic Update
Zobacz Zobacz

Raporty Deutsche Bank Research

Deutsche Bank Research jest odpowiedzialny za analizę ekonomiczną w ramach Grupy Deutsche Bank. Analizuje istotne dla Banku trendy na rynkach finansowych, w gospodarce i społeczeństwie. Zwraca uwagę na ryzyka i szanse oraz działa jako doradca Banku, jego Klientów i Interesariuszy. Jego misją jest dostarczanie wysokiej jakości, niezależnych analiz, które pomagają inwestorom zrozumieć rynki i promują debatę publiczną na temat zagadnień gospodarczych, fiskalnych, rynku pracy i polityki społecznej.

Raporty Raporty

Materiały analityczne