Usługi powiernicze

Deutsche Bank Polska pełniąc funkcję banku powierniczego, jest odpowiedzialny za przekazywanie Klientom informacji o tzw. Corporate Actions, czyli operacji na papierach wartościowych, które mają wpływ na przechowywane przez Bank aktywa Klientów.

Do najczęściej spotykanych tego typu operacji należą: wypłaty pożytków z posiadanych papierów wartościowych, asymilacja akcji, podział akcji, przydział praw poboru, przydział praw do akcji oraz dokonywanie blokad papierów wartościowych w związku z różnymi dyspozycjami Klientów.

W związku z różnymi systemami podatkowymi występującymi na poszczególnych rynkach zagranicznych, Deutsche Bank Polska przekazuje Klientom informacje otrzymane od sub-powierników na danym rynku, dotyczące zasad opodatkowania pożytków od papierów wartościowych oraz możliwości ubiegania się o zwrot podatków. Deutsche Bank Polska S.A. nie świadczy w tym zakresie dodatkowych usług, w tym w szczególności nie świadczy usług z zakresu doradztwa podatkowego.