Aktualności August 27, 2021

Zmiana „Tabeli Usług” od 20 września 2021 r. - dotyczy Klientów indywidualnych spłacających kredyt hipoteczny w Deutsche Bank Polska

Informujemy, że w związku z wdrożoną w Banku Rekomendacją S, z dniem 20 września 2021 r. ulegnie zmianie „Tabela Usług”.

Zmiany obejmują w szczególności:

  • dodanie dyspozycji „Zmiana rodzaju oprocentowania”,
  • usunięcie dyspozycji „Przedłużenie okresu oprocentowania stałego po upływie pierwszego okresu stałej stopy”,
  • dodanie informacji dotyczącej  „Wniosku o przygotowanie informacji o warunkach oprocentowania okresowo stałą stopą procentową” oraz „Dyspozycji kontynuacji stosowania stopy okresowo stałej”,
  • dodanie informacji o kanale e-mail,
  • zmiany redakcyjne.

W załączeniu przekazujemy dokument w nowym brzmieniu:

Tabela Usług obowiązująca od 20 września 2021 r.
 

Jednocześnie informujemy, że aktualnie obowiązująca wersja dokumentu znajduje się w sekcji: Kredyty walutowe - Klienci indywidualni > Dokumenty > Inne przydatne dokumenty:

Tabela Usług obowiązująca od 21 kwietnia 2021 r. do 19 września 2021 r.