Compensatie variabele rente consumptieve doorlopende kredieten

Heeft u vanaf 2012 gebruikgemaakt van een doorlopend consumptief krediet met variabele rente? Dan krijgt u mogelijk compensatie. Klanten die nu nog bij ons bankieren en daarvoor in aanmerking komen, krijgen automatisch van ons bericht.

Bent u geen klant meer bij Deutsche Bank? Dan verzoeken wij u vriendelijk zich aan te melden, uiterlijk voor 31/07/2022, om eventueel in aanmerking te komen voor de compensatieregeling. Aanmeldingen die wij ontvangen na deze datum worden niet in behandeling genomen.

Uw aanmelding kunt u sturen naar: kccamsterdam@db.com.

Waarom deze regeling?

Volgens het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) hebben banken in bepaalde gevallen de rente op de doorlopende consumptieve kredieten met een variabele rente te weinig laten meebewegen met de marktrente. U kunt dit nalezen op de Kifid website.

Aangezien Deutsche Bank deze producten niet heeft verstrekt betreft het hier een mogelijke compensatie die geldt voor consumptieve kredietproducten die u tot 2012 via ABN AMRO Bank heeft afgesloten en die destijds bij Deutsche Bank terecht zijn gekomen vanwege  de overname van een aantal onderdelen van ABN AMRO Bank. Hieronder een lijst van de producten die in scope zijn:

  • Flexibel krediet betalingsregeling
  • Felxibel hypotheek krediet
  • Flexibel krediet
  • Studentenkrediet
  • Studentenlimiet

Van klanten die zich aanmelden en al langere tijd geen klant meer zijn bij Deutsche Bank verwachten we de nodige bewijsstukken te ontvangen om te kunnen bepalen of van compensatie sprake kan zijn. Op basis van die bewijsstukken zal berekend worden of en hoeveel compensatie verstrekt kan worden.