Uitleg spaarrentes

uitleg spaarrente

uitleg spaarrente

Nominale en effectieve rente

De Deutsche Bank spaarrekening heeft verschillende renteperiodes. Naarmate de looptijd langer is, wordt het rentepercentage hoger. Deutsche Bank keert de rente respectievelijk per periode uit, bijvoorbeeld per maand of per kwartaal. In deze situatie is er een verschil tussen sparen met nominale en effectieve rente. De rente die Deutsche Bank (per maand of per kwartaal) uitkeert, is iets lager dan de rente die uiteindelijk per jaar wordt vergoed. Deutsche Bank keert aan het einde van elke periode een nominale rente uit. Die rente wordt op de spaarrekening gestort. Dus vanaf de volgende periode wordt niet alleen rente ontvangen over het saldo maar ook over de ontvangen rente. Dat heet rente-op-rente. Zo ontstaat aan het einde van het kalender jaar (als je het hele jaar gespaard hebt) de effectieve rente.

In onderstaande tabel kunt u de effectieve en nominale rentetarieven raadplegen.

Effectieve rente  Nominale rente (Kwartaal)  Nominale rente (Maand)
0,05 0,05 0,05
0,10 0,10  0,10
0,20 0,20 0,20
0,30 0,30 0,30
0,40 0,400 0,400
0,50 0,500 0,499
0,60 0,599 0,599
0,70 0,699 0,698
0,80 0,798 0,798
0,90 0,897 0,897
1,00 0,997 0,996
1,10 1,096 1,095
1,20 1,195 1,194
1,30 1,294 1,293
1,40 1,393 1,392
1,50 1,492 1,490
1,60 1,591 1,589
1,70 1,690 1,687
1,80 1,788 1,786
1,90 1,887 1,884
2,00 1,986 1,982
2,10 2,084 2,081
2,20 2,183 2,179

Toprente en basisrente

De toprente wordt vergoed:

 • over de eerste inleg na het openen van de rekening, mits het saldo tot het einde van de renteperiode blijft staan.
 • over het bedrag dat gedurende de hele renteperiode (maand, kwartaal, jaar) op de spaarrekening staat.
 • over het saldo dat tijdens de renteperiode wordt toegevoegd aan de spaarrekening, gedurende de dagen dat het saldo op de rekening heeft gestaan en mits het saldo tot het eind van de renteperiode blijft staan. Dit geldt niet voor het rekeningtype Zakelijk Sparen.
 • als het bedrag dat gedurende de hele renteperiode op de Zakelijk maand spaarrekening en Zakelijk kwartaal spaarrekening staat minimaal € 15.000 is en op de Zakelijk kwartaal sparen premium spaarrekening minimaal  € 2.500.000 is. Voor de overige spaarrekeningen geldt geen minimum bedrag.

De basisrente wordt vergoed in alle gevallen dat niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor het vergoeden van de toprente.

Spaarrekening met maandrente

Deutsche Bank vergoedt elke maand rente en daarom geldt het nominale rentepercentage. Door het rente-op-rente effect komt dit uit op het effectieve rentepercentage per jaar.

De rente wordt vergoed op:

 • 31 januari
 • 28 februari
 • 31 maart
 • 30 april
 • 31 mei
 • 30 juni
 • 31 juli
 • 31 augustus
 • 30 september
 • 31 oktober
 • 30 november
 • 31 december

Spaarrekening met kwartaalrente

Deutsche Bank vergoedt elk kwartaal rente en daarom geldt het nominale rentepercentage. Door het rente-op-rente-effect komt dit uit op het effectieve rentepercentage per jaar.

De rente wordt vergoed op:

 • 31 maart
 • 30 juni
 • 30 september
 • 31 december

Spaarrekening met jaarrente

Deutsche Bank berekent en vergoedt de rente op 31 december.